Uusi suositus työterveyshuollossa tehtävälle kriisityölle

Työpaikoilla esiintyy terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia ennakoimattomia tilanteita, jotka uhkaavat työkykyä. Äkillisen järkyttävän tapahtuman yhteydessä on tärkeää tarjota yksilöille ja yhteisöille nopeaa psykososiaalista tukea. Työterveyslaitos on julkaissut suosituksen työterveyshuollon tarjoaman akuutin kriisityön yhdenmukaistamiseksi ja laadun varmistamiseksi.
-
Heli Hannonen
Heli Hannonen
työterveyspsykologi

Väkivaltaa ja häiriökäytöstä esiintyy esimerkiksi kouluissa ja sosiaali- ja terveysalalla. Äkillisille kriisitilanteille hoitotyössä altistuvat ennen kaikkea päivystyksessä työskentelevät, ensihoitajat ja akuutin hoidon parissa työskentelevät.

Työpaikoilla on usein varauduttu poikkeuksellisten tilanteiden hoitamiseen, mutta traumatisoivien tilanteiden jälkihoitoon ei välttämättä ole määriteltyjä toimintamalleja. Nykysuositusten mukaan usein kertaistuntona toteutettava psykologinen jälkipuinti ei aina riitä. Sen sijaan suositellaan prosessinomaista, psykososiaalista ja eri menetelmiä hyödyntävää tukea.

Akuutin kriisityön on osoitettu vähentävän tapahtumaan liittyvää stressiä, ahdistusta, unen menetystä ja muita haitallisia terveysvaikutuksia. Psyykkinen traumatisoituminen on myös riskitekijä eri mielenterveyden häiriöiden kehittymiselle.

Työterveyshuollossa kriisityötä tehdään myös ennaltaehkäisevästi

Työterveyshuollon rooliin kuuluu kriisityö työpaikalla ja työssä sattuneiden järkyttävien tapahtumien käsittelyssä. Samoin on luontevaa järjestää tukea työyhteisölle esimerkiksi työkaverin äkillisen kuoleman yhteydessä. Toimintakyvyn tukeminen sekä vakavamman oireilun (esimerkiksi PTSD) ehkäiseminen kuuluvat ennaltaehkäisevään työhön.

Työterveyshuollon kriisityö sisältää kuitenkin toimenpiteitä jo ennen traumaattista tapahtumaa. Työpaikkaselvityksessä tulee tunnistaa ne työpaikat, joissa on erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava väkivallan uhka, erityinen tapaturmavaara tai joissa kriittisille tapahtumille altistutaan toistuvasti. Kriisityön suunnitelma tehdään työpaikan tarpeiden perusteella.

Akuutti kriisityö on vaativaa ja edellyttää tekijältään laajaa osaamista ja lisäkoulutusta. Jokaisen kriisityötä tekevän on syytä arvioida kriittisesti osaamistaan suhteessa kriisityön vaatimuksiin. Kuten kaikessa työterveyshuollon toiminnassa, myös kriisityön laadun ylläpitämiseksi tarvitaan säännöllistä seurantaa ja arviointia.

Suositus on käsitelty Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa 24.11.2022.

Tutustu kriisityösuositukseen: Suositus työterveyshuollossa tehtävälle kriisityölle | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Suositus on saatavilla myös ruotsiksi: Rekommendation för krisarbete inom företagshälsovården | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Lisätiedot

  • työterveyspsykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos, 050 430 0166, heli.hannonen [at] ttl.fi (heli[dot]hannonen[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!