Väitös: Psykologinen työstä palautuminen tukee työhyvinvointia haastavassa opetustyössä

Työhön liittyvä stressi ja korkeat vaatimukset työssä uhkaavat monen opettajan työhyvinvointia. Onnistunut työstä palautuminen niin vapaa-ajalla ja lomilla kuin myös työpäivän aikaisilla tauoilla tukee opettajien psykologista hyvinvointia niin työssä kuin sen ulkopuolellakin. Psykologian maisterin ja Työterveyslaitoksen tutkijan Anniina Virtasen väitöstutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa opettajien työstä palautumisesta vapaa-ajalla ja tauoilla työpäivän aikana.
kuvituskuva: opettaja työskentelee
Anniina Virtanen
Anniina Virtanen
erityisasiantuntija

Tutkimuksella oli kolme päätavoitetta: selvittää, miten ikä muuntaa palautumisen yhteyksiä hyvinvointiin, miten palautuminen tauoilla on yhteydessä hyvinvointiin myöhemmin päivän aikana, ja voidaanko loman aikaista palautumista tukea mobiilisovelluksen avulla toteutettavan intervention avulla.

Tutkimuksen teoriataustana toimi DRAMMA-malli, jossa kuvataan kuusi palautumista edistävää kokemusta:

  • irrottautuminen
  • rentoutuminen
  • omaehtoisuus
  • taidonhallinta
  • merkityksellisyys
  • yhteenkuuluvuus.

Tulokset osoittivat, että kaikki kuusi kokemusta tukivat opettajien työkuormituksesta palautumista.

— Mielen palautuminen työkuormituksesta ei siis ole pelkkää lepoa ja rentoutumista: palautumista voivat edistää myös uuden oppimisen ja itsensä haastamisen, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset, Anniina Virtanen kertoo.

Tutkimuksen aineisto koostui laajasta kyselytutkimuksesta, viikon mittaisesta päiväkirjatutkimuksesta ja neljän viikon interventiotutkimuksesta. Aineistot kerättiin yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa osana Tampereen yliopiston laajempaa tutkimushanketta "Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla".

Eri-ikäiset opettajat hyötyvät erilaisista palautumisen kokemuksista

Tutkimus tuotti uutta tietoa iän ja palautumisen suhteesta, jota on tutkittu aiemmin hyvin vähän, vaikka työvoiman ikääntyminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja.

— Vaikuttaa siltä, että eri-ikäiset opettajat hyötyvät jossain määrin erilaisista palautumisen kokemuksista sekä vapaalla että tauoilla. Tämä voi olla arvokas tieto esimerkiksi palautumisen edistämiseen suunnattujen interventioiden kehittämisessä, Virtanen sanoo.

Tutkimus myös laajensi ymmärrystä tauoilla palautumisen kokemuksista välittävinä tekijöinä työn tunneperäisten vaatimusten ja hyvinvoinnin yhteydestä päivätasolla. Tauoilla palautumisen myönteinen vaikutus hyvinvointiin voi myös olla jossain määrin nähtävissä vielä illalla, ei ainoastaan iltapäivällä työpäivän päättyessä. Interventiotutkimus antoi viitteitä siitä, että loman aikaista palautumista voidaan tukea mobiilisovelluksella toteutetun intervention avulla, kunhan jatkossa vastaavien sovellusten käytettävyyttä kehitetään eteenpäin.

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytännössä esimerkiksi opettajille suunnattujen palautumista edistävien interventioiden ja valmennusohjelmien kehittämisessä.

Lisätiedot

  • Anniina Virtanen, tutkija, Työterveyslaitos, anniina.virtanen [at] ttl.fi (anniina[dot]virtanen[at]ttl[dot]fi), +35850 435 9657

Tutustu

Jaa sisältö somessa!