Yrittäjän digitieto tarjoaa ensiaskeleet yrittäjän digiarkeen

Digitalisaatio on keino kehittää yrityksen toimintaa, mutta se ei tarkoita vain väline- tai järjestelmähankintaa. Digitalisaatio muuttaa aina myös itse työtä ja osaamistarpeita. Digivalmiuksiaan kehittävälle yrittäjälle on nyt tarjolla maksuton tietopaketti: Yrittäjän digitieto. Se tarjoaa opastusta ja vinkkejä pk-yrityksen digitalisaation alkutaipaleelle sekä konkreettista apua järjestelmänvaihdoksiin, verkkokaupan perustamiseen, tietoturva-asioihin ja digimarkkinointiin.
-

Digitalisaatio on hyvä keino kehittää yrityksen toimintaa. Matkalla menestykseen tulee kuitenkin muistaa, että digivälineiden käyttöönotto muuttaa työtä ja toimintatapoja monin tavoin. Vaikutuksia voi olla esimerkiksi työprosesseihin, työnjakoon ja työtehtäviin. Myös tuotteet, asiakaspalvelu ja jopa koko liiketoiminta voivat uudistua.

– Digitalisaatiolla on suuri vaikutus itse työhön. Siksi on tärkeää, että välineiden ja järjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa otetaan huomioon ja suunnitellaan myös työn muutos, sanoo vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho Työterveyslaitoksesta.

– On tärkeä miettiä, millaista osaamista uudet työprosessit vaativat ja miten ne vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin. Näihin pohdintoihin olisi hyvä ottaa mukaan myös henkilöstö, sillä muutoksessa tulee varmistaa työn mielekkyys ja sujuvuus, jatkaa Ala-Laurinaho.

Ensin tavoitteet ja toivotut toimintamallit

Järjestelmiä uudistaessa tulisi miettiä tarkkaan yrityksen tavoitteet digivälineiden tai tietojärjestelmien käytölle ja toimintamallit, joita uudet järjestelmät mahdollistavat tai edellyttävät.

– Yrittäjän digitiedon avulla voi pohtia oman yrityksen digitalisaation tavoitteita, perehtyä mahdollisiin haasteisiin ja onnistumisen edellytyksiin. Samalla voi syventää tietoa digivälineiden vaikutuksesta työhön, sanoo tutkimuspäällikkö Minna Kuusela TTS Työtehoseurasta.

Konkreettista apua pk-yrittäjän digiarkeen

Digitalisaation ison kuvan lisäksi Yrittäjän digitiedosta löytyy käytännönläheisiä vinkkejä tietoturvaan, verkkokaupan perustamiseen, digimarkkinointiin ja someen. Apua löytyy myös järjestelmien yhteentoimivuuteen.

– Järjestelmien yhteentoimivuudella voidaan säästää työaikaa, vähentää virheitä ja tehostaa prosesseja. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita uusien järjestelmien hankkimista, vaan näkemystä omista tarpeista ja kykyä muuttaa olemassa olevia toimintatapoja. Näihinkin tarjoamme tukea Yrittäjän digitiedossa, toteaa verkottaja Jari Salo TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:stä.

Pienessä yrityksessä yrittäjä itse usein hoitaa myös markkinoinnin ja viestinnän. Yrittäjän digitiedosta löytyy apua tähänkin: opastusta digimarkkinoinnin perusteisiin ja suunnitelmalliseen somenäkyvyyteen.

 

Yrittäjän digitieto

  • Tietopaketti, joka tarjoaa ensiaskeleet yrittäjän digiarkeen: www.yrittajandigitieto.fi
  • Jakaantuu kolmeen pääteemaan: 1. Digi muuttaa työtä, 2. Tekniset ratkaisut ja 3. Digimarkkinointi ja some
  • Yrittäjän digitieto perustuu tutkittuun tietoon ja sen ovat koonneet digitalisaation, työhyvinvoinnin, työelämän ja yrityskehittämisen asiantuntijat Työterveyslaitoksesta, TTS Työtehoseurasta ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:stä.
  • Opas on tuotettu osana Digihyöty: Digitalisaation mahdollisuudet hyötykäyttöön pk-yrityksissä -hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta: Digihyöty: Digitalisaation mahdollisuudet hyötykäyttöön pk-yrityksissä | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätietoja

  • Työterveyslaitos, Arja Ala-Laurinaho, vanhempi asiantuntija, puh. 030 474 2516, arja.ala-laurinaho [at] ttl.fi (arja[dot]ala-laurinaho[at]ttl[dot]fi)
  • TTS Työtehoseura, Minna Kuusela, tutkimuspäällikkö, puh. 044 7143695, minna.kuusela [at] tts.fi (minna[dot]kuusela[at]tts[dot]fi)
  • TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Jari Salo, verkottaja puh. 043 820 0936, jari.salo [at] tieke.fi (jari[dot]salo[at]tieke[dot]fi)

Yrittäjä, mikä on digivalmiutesi?

Oletko suvereeni verkkovelho, kiinnostunut digitunnustelija vai vannoutunut digivastustaja?


Tee Yrittäjän digitiedon pikatesti!

Jaa sisältö somessa!