Hanke

Digihyöty: Digitalisaation mahdollisuudet hyötykäyttöön pk-yrityksissä

Teknologian ja digitalisaation kehitys muuttaa yritysten toimintamalleja, tuotantoprosesseja ja työn tekemistä. DigiHyöty-hankkeessa lisätään pienten ja keskisuurten yritysten osaamista digitaalisten tietojärjestelmien käyttämiseen. Digitaalisten järjestelmien käytön sujuvuus parantaa yritysten tuottavuutta sekä koko henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.
-

Aikataulu

3/2020–2/2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yritysten henkilöstön osaamista digitaalisuuden tehokkaassa käyttöönotossa ja käytössä. Hankkeessa kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan ja etsimään yhdessä ratkaisuja digitalisaation edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään henkilöstön mahdollisuutta osallistua toimintatapojen kehittämiseen yhdessä yritysjohdon kanssa.

Digitalisaation kehittäminen yrityksessä voi tarkoittaa esimerkiksi

 • toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa
 • järjestelmien integraatiota
 • verkkokaupan kehittämistä
 • some-markkinoinnin lisäämistä
 • verkkosivujen uudistamista
 • yhteistyöalustojen (esim. Teams) hyödyntämistä
 • muiden vastaavien digivälineiden käyttöä yrityksen toiminnassa.

Hankkeessa tuetaan digivälineiden haltuunottoa: teknisten asioiden lisäksi on huomioitava vaikutukset toimintamalliin, prosesseihin, työtehtäviin ja osaamiseen. Yhdessä kehittämällä opitaan niin digivälineiden hallintaa kuin uusia toimintatapoja.

 

Menetelmät

Hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa

 1. laaditaan digitalisaation käyttöönoton ja osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämistarvearvio,
 2. edistetään henkilöstön tietojärjestelmien hallintaa ja tehokasta käyttöä sekä osallistavaa toimintatapojen kehittämistä sekä
 3. järjestetään verkostovalmennustapahtumia tieto- ja viestintäjärjestelmien hankinnasta ja käyttöönotosta.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen kautta yritykset saavat arvion digitalisaation ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeista, suunnitelman yrityksen tuottavuuden ja digiosaamisen kehittämiseksi sekä tukea ja valmennusta tietojärjestelmien käyttöönottoon.

Hankkeen lopputuloksena syntyy tietosalkku, joka koostuu konkreettisista toimenpiteistä pk-yritysten tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja henkilöstön osallistumisen kehittämiseksi.

Yrittäjän digitieto – Opas digiajan yritykselle: yrittajandigitieto.fi

Tule mukaan hankkeeseen!

DigiHyöty-hanke aloittaa toimenpiteet yrityksissä sopimuksen mukaan. Hankkeeseen otetaan mukaan yrityksiä kevääseen 2022 saakka jatkuvan haun periaatteella.

Hanke toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uusimaan ja Kanta-Hämeen alueella.

Hyödyt osallistuville yrityksille

 • Arvio digitalisaation ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeista sekä asiantuntijatukea tietojärjestelmien hankinnassa, hyödyntämisessä ja toiminnan kehittämisessä
 • Tulevaisuuskuva ja suunnitelma henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi niin, että tuottavuus kasvaa ja työhyvinvointi paranee
 • Keinoja ottaa koko työyhteisö mukaan digitalisaation kehittämiseen
 • Verkostovalmennusta sekä digitaalisin välinein että lähitapaamisina

Hyödyt henkilöstölle

 • Tukea oman osaamisen kehittämiseen
 • Keinoja osallistua yrityksen ja toiminnan kehittämiseen
 • Näkemystä oman työn ja yrityksen kehityssuunnasta
 • Verkostovalmennuksen oppeja ja kokemuksia sekä tukea omalle osaamiselle

Yrityksen oma panostus

 • Työaikapanostus 1–2 työpäivää/osallistuja
  • haastattelu/kysely + palaute/kehityssuunnitelma + valmennus
 • Yrityksen sisäinen kehittämistyö omien tavoitteiden mukaisesti
 • Osallistumismaksu yrityksen koosta riippuen 120–880 euroa

Kysy hankkeesta

Arja Ala-Laurinaho

Arja Ala-Laurinaho

projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija

Sähköpostiosoite
arja.ala-laurinaho [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2516

Toteuttajat ja rahoittajat

Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Työterveyslaitos ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

-