Kuvituskuva
Toteutustapa
Monimuotokoulutus

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® - Espoo, Algol Trehab Oy

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opettajille ja opiskelijoille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on kehittää hoitotyön työkäytäntöjä sekä lisätä työn sujuvuutta ja turvallisuutta. Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvallisten ja sujuvien työkäytäntöjen kehittämiseen, liikkumisen avustamiseen sekä potilassiirtoihin. Koulutus koostuu etäopiskelusta verkossa ja lähiopetuksesta.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Ryhmät ja räätälöidyt ratkaisut
Aihe
Terveys ja työkyky
Ajankohta
19.08. – 13.11.2024
Kesto
3 päivää
Paikkakunta
Muu paikka
Ilmoittautumisaika
09.11.2023 – 16.08.2024
Koulutustapa
Avoin koulutus
Hinta
700
EUR
+ alv
24%

Tavoite ja hyödyt

Koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät, osaa arvioida niihin liittyviä riskejä, sekä saa keinoja edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti, joka on voimassa viisi vuotta.


Sisältö

1) Etäopiskelu verkossa (19.8.-6.10.2024)

- Fyysiset kuormitustekijät ja riskien arviointi

- Hoitotyön ergonomia ja oman kehon hallinta

- Apuvälineet potilaan liikkumisen ja siirtymisen avustamisessa (biomekaniikan perusteet)

- Työturvallisuus hoitotyössä

- Kognitiivinen ergonomia hoitotyössä

- Hyvinvoiva työntekijä – vinkkejä oman kunnon hoitamiseen ja työstä palautumiseen.- Teoriaosuuden hyväksytysti suorittaminen mahdollistaa lähiopiskelujaksolle osallistumisen.2) Lähiopiskelu (2 pv, 8.-9.10.2024)

- Potilassiirtojen ja liikkumisen avustamisen keskeiset periaatteet

- Avustustilanteiden riskienarviointi ja riskienhallinta

- Avustettavan voimavarojen sekä toimintakyvyn arviointi ja aktivointi

- Luonnolliset liikemallit ja avustajan kehon hallinta

- Avustaminen ja apuvälineiden käyttö erilaisissa siirtotilanteissa

- Erikoistilanteiden harjoittelu koulutettavan kohderyhmän mukaan.3) Itsenäistä siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla tai oppilaitoksessa (vähintään 1 kk)4) Kertaus + käytännön näyttötilaisuus (1 pv, 13.11.2024). Hyväksytystä suorituksesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti.


Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille, joiden työ sisältää hoito- ja hoivatyötä, asiakas- ja potilasohjausta, liikkumisen avustamista sekä ergonomianeuvontaa.Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutukseen.

Kysy meiltä lisää

Elina Östring

Elina Östring

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
elina.ostring [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2084
Henkilökuva Paula Närhinen

Paula Närhinen

Käytännön järjestelyt ja laskutus

Sähköpostiosoite
paula.narhinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2703