Terveydellisen merkityksen ja työkykymerkityksen arviointi -verkkovalmennus.
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Terveydellisen merkityksen ja työkykymerkityksen arviointi -verkkovalmennus

Terveydellisen merkityksen ja työkykymerkityksen arviointi on edellytys ennaltaehkäisevän työterveyshuollon suunnittelulle yhdessä työpaikan kanssa. Arvioinnin avulla sekä työterveyshuolto että työpaikka saavat käsityksen työntekijöiden terveyttä ja työkykyä uhkaavista vaaroista ja kuormitustekijöistä, mutta myös työntekijöiden terveyttä ja työkykyä edistävistä voimavaroista. Verkkovalmennuksen avulla opit, miten terveys- ja työkykymerkityksen arviointi sujuu moniammatillisesti ja asiantuntevasti. 

Yksittäiset osallistujat: itseopiskelu

Tilaa valmennus  ja aloita opiskelu.
Hinta 139 €/ osallistuja + alv 24%.
Opiskeluaika on 2 kuukautta.

 

Yksittäiset opiskelijat: maksutapa verkkopankki/ korttimaksu

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu vaikka heti. Hinta 139 €/ osallistuja + alv 24%. Opiskeluaika 2 kuukautta.

Ryhmät ja räätälöidyt ratkaisut

Hyödynnä ryhmäalennus. Ota yhteyttä ja tilaa ehdotus tiimillenne toteutettavasta valmennuksesta tai maksuton tutustumistapaaminen.

Tavoite ja hyödyt

Verkkovalmennus perehdyttää siihen, millä edellytyksillä työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle arvioidaan asiantuntevasti ja onnistuneesti. Valmennuksessa osallistuja

  • ymmärtää mitä ovat laadukkaan työpaikkaselvityksen edellytykset
  • saa laajan kokonaiskuvan terveydellisen merkityksen ja työkykymerkityksen arvioinnista ja sen vaiheista
  • saa perusteet arvioida työkykyyn ja terveyteen vaikuttavien fysikaalisten, kemiallisten, biologisten, fyysisten ja psykososiaalisten tekijöiden merkitystä
  • ymmärtää arvioinnin osuvuuden merkityksen työterveysyhteistyön suunnan näyttäjänä.

Sisältö

Verkkovalmennuksen pääteemoja ovat laadukkaan työpaikkaselvityksen tekemisen edellytykset, työterveysyhteistyö, moniammatillinen työtapa, työpaikkaselvityksen suunnittelu sekä työkykyyn ja terveyteen vaikuttavien eri tekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi. 

Verkkovalmennuksen moduulit:

  • Onnistunut arviointi
  • Psykososiaaliset tekijät
  • Fysikaaliset tekijät
  • Kemialliset ja biologiset tekijät
  • Fyysiset tekijät.

Käytännön esimerkit ja tehtävät auttavat siirtämään opittua käytäntöön. Esimerkkitapausten avulla osallistuja pääsee arvioimaan työpaikalla havaittujen tekijöiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle.

Kohderyhmä

Verkkovalmennus sopii erityisesti työpaikkaselvityksiä toteuttaville työterveyshuollon moniammatillisen tiimin jäsenille: työterveyshoitajille, työterveyslääkäreille, työterveyspsykologeille ja työfysioterapeuteille. Myös muille aiheesta kiinnostuneille valmennus tarjoaa ymmärrystä terveys- ja työkykymerkityksen arvioinnista.