Neljä iloista naista palaveripöydän äärellä.
Toteutustapa
Monimuotokoulutus

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen (15 op) MOMU80 - etäkoulutus

Haluatko pätevöityä työterveyshuoltoon ja saada hyödyn moniammatillisesta koulutuksesta? Moniammatillinen koulutus antaa perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä.Haku koulutukseen alkaa 1.8.2024.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Aihe
Työterveyshuollon pätevöittävä
Ajankohta
13.11.2024 – 08.05.2025
Kesto
Yhteensä 15 op, 14 koulutuspäivää
Paikkakunta
Etä-/verkko-opiskelu
Ilmoittautumisaika
01.08. – 15.09.2024
Koulutustapa
Pätevöittävä koulutus
Hinta
4050
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Koulutuksessa saat perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuasi koulutuksen kykenet tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä.Koulutuksen jälkeen osaat:


 • tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi

 • toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen

 • yhteistyössä muiden kanssa kehittää työn vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus ja moniammatillisuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen ja arviointi, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu työterveysyhteistyössä, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työterveystoiminnan arviointi ja kehittäminen.Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena (14 koulutuspäivää) ja itsenäisenä opiskeluna verkossa. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa, joka avataan noin kuukausi ennen ensimmäisen koulutusjakson alkamista oppimistehtävien suorittamista varten.Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen hakeneille lähetetään tieto valinnasta kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Koulutuspäivien teemat ja ajankohdat:


 • 1. etäkoulutusjakso 13.-14.11.2024

  Teema: Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen

 • 2.1 etäkoulutusjaksot 10.12.2024 & 17.-18.12.2024

  Teema: Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen

 • 2.2 etäkoulutusjaksot 30.1.2025 & 4.-5.2.2025

  Teema: Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen

 • 3. etäkoulutusjaksot 5.3.2025 Teema: Työterveystarkastukset & 13.-14.3.2025 Teema: Terveyden ja työ- ja toimintakyvyn tukemisen osaaminen

 • 4. etäkoulutusjaksot 24.4.2025 Teema: Toiminnan suunnittelu ja tietojen anto, neuvonta ja ohjaus & 7.-8.5.2025 Teema: Työterveysyhteistyön arviointi ja kehittämisosaaminen


Kohderyhmä

Työterveyshuollon pätevöittävä moniammatillinen koulutus on 15 opintopisteen koulutus työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) tarkoittamaa täydennyskoulutusta lääkäreille, terveydenhoitajille, psykologeille ja fysioterapeuteille.Koulutus on suunnattu työterveyshuollossa aloittaneille ja alalle aikoville lääkäreille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja psykologeille. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä. Tarvittaessa pyydämme työ- ja tutkintotodistukset nähtäväksi.

Kysy meiltä lisää

Susanna Syynimaa

Susanna Syynimaa

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
susanna.syynimaa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2250
Henkilökuva Helena Nyman

Helena Nyman

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
helena.nyman [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2185
Kati Oksjoki

Kati Oksjoki

Käytännön järjestelyt ja laskutus

Sähköpostiosoite
kati.oksjoki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8647