Kuvituskuva
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Kemikaalit työssä -verkkovalmennus

Kemikaaliturvallisuuden kulmakivi työpaikalla on riittävä ja oikeanlainen kemikaalitieto sekä taito tulkita näitä tietoja. Verkkovalmennus antaa hyvät valmiudet kemikaalien turvalliseen käyttöön työssä. Kemikaaliturvallisuuden kannalta keskeiset tiedonlähteet ja perustyökalut on valmennuksessa koottu yhteen paikkaan. Verkkovalmennus sisältää tutkimukseen perustuvaa, ajankohtaista ja merkityksellistä tietoa, jota muuten voi olla vaikea löytää.

Yksittäiset osallistujat: itseopiskelu

Tilaa valmennus ja aloita opiskelu joustavasti. Hinta 195 €/ osallistuja + alv 24%. Opiskeluaika 2 kuukautta.

Yksittäiset opiskelijat: maksutapa verkkopankki/ korttimaksu

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu vaikka heti. Hinta 195 €/ osallistuja + alv 24%. Opiskeluaika 2 kuukautta.

Hyödynnä ryhmätilausten kesäetu

Tilaa nyt verkkovalmennus vähintään kymmenen henkilön ryhmälle, niin saatte huippuvalmentajamme vetämän aloituswebinaarin maksutta (lisäpalvelun arvo on 500 € + alv). Tutustu kesäetuun!

Tavoite ja hyödyt

Verkkovalmennus antaa hyvät valmiudet kemikaalien turvalliseen käyttöön työssä. Monimutkaiselta tuntuva kemikaaliriskien arviointi yksinkertaistuu ja osaamisen myötä kemikaaliriskien hallinta paranee ja altistuminen vähenee. Säädösten sekä eri toimijoiden roolien ja vastuiden tunteminen jäntevöittävät toimintaa.

Kemikaaliriskinarviointi helpottuu

Monimutkaiselta tuntuva kemikaaliriskien arviointi yksinkertaistuu.

Organisaation yhteinen osaaminen kasvaa

Yhteistyö riskien hallitsemiseksi helpottuu, kun kaikilla on yhteinen osaaminen.

Kemikaalialtistuminen vähenee

Osaamisen myötä kemikaaliriskien hallinta paranee ja altistuminen vähenee.

Vastuut ja roolit kirkastuvat

Säädösten sekä eri toimijoiden roolien ja vastuiden tunteminen jäntevöittävät toimintaa.

Sisältö

Verkkovalmennus koostuu kuudesta osioista:

  1. Mikä kemikaali?
  2. Vaaraominaisuudet
  3. Käyttöturvallisuustiedote tutuksi
  4. Kemikaalitiedonlähteet
  5. Säädökset ja vastuut
  6. Kemikaalitiedolla turvallisuutta

Verkkovalmennus on opiskeltavissa oman aikataulun mukaan. Jokaisen osion läpikäymiseen on hyvä varata noin tunti aikaa. Opiskelu on sujuvaa, ja opittuja asioita voi helposti soveltaa käytännön arjessa työpaikalla. Osaaminen varmistetaan erilaisten tehtävien avulla.

Verkkovalmennus on saatavilla myös englanninkielisenä, jolloin sen laajuus on noin viisi tuntia.

Kohderyhmä

Valmennus on suunniteltu esihenkilöiden, työsuojeluhenkilöstön, kemikaalien hankinnasta vastaavien sekä työterveyshuollon tarpeisiin. Paljon kemikaaleja käyttävissä yrityksissä verkkovalmennus soveltuu myös koko henkilöstön käyttöön.

Suosittelemme verkkovalmennusta toteutettavaksi työyhteisössä, jolloin oman organisaation kemikaaliturvallisuutta päästään pohtimaan yhdessä. Toteutusta voidaan myös räätälöidä tai täydentää tarpeen mukaan, esimerkiksi webinaarein tai työpajoin.

Kysy meiltä lisää

Riikka Pajala

Riikka Pajala

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
riikka.pajala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2080
Milja Koponen

Milja Koponen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
milja.koponen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7000

Sanna-Maria Kauppila

Verkkovalmennuksen käytännön toteutus

Sähköpostiosoite
sanna-maria.kauppila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6028

Asiakkaamme kertovat

Lainaus
Yhteiset keskustelut työpaikalla syventävät oppimista:
Yhdessä opiskelu - jokainen teki omalla tietokoneella, mutta keskusteltiin yhdessä aiheesta. Erilaiset mielipiteet tuo uutta omaan ajatteluun.
Lainaus
Välitehtävät tukevat oppimista: Säädöksistä tuli uutta tietoa. Hyvä, että välillä oli tekstejä ja kysymyksiä.
Osioista parhaita työntekijöille olivat käyttöturvallisuustiedotteet ja vaaraominaisuudet.
Lainaus
Konkreettiset opit vietävissä heti käytäntöön:
Tuotannon puolella käyty läpi kemikaalien pakkausmerkintöjä - kauppanimet ja varoitusmerkinnät myös muissa kuin alkuperäispakkauksissa.
Lainaus
Monipuolinen ja vaihteleva sisältö opiskelijan tarpeisiin:
Monipuolinen kokonaisuus, ei pelkästään tekstiä, vaan myös taulukoita ja videoita.
Työntekijöille suppeampi kokonaisuus ja hankintavastaaville laajempi.