Työturvallisuuden ABC -verkkovalmennus.
Toteutustapa
Verkkovalmennus

Työturvallisuuden ABC -verkkovalmennus

Työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla tarvitaan kaikki mukaan: johto, esihenkilöt, työturvallisuuden asiantuntijat sekä koko henkilöstö. Verkkovalmennus vahvistaa työntekijöiden työturvallisuusosaamista sekä lisää mielenkiintoa, vastuunottoa ja sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.

Yksittäiset osallistujat: itseopiskelu

Tilaa valmennus ja aloita itseopiskelu. Hinta 59 €/ osallistuja + alv 24%. Opiskeluaika 2 kuukautta.

Ryhmät ja räätälöidyt ratkaisut

Hyödynnä ryhmäalennus. Ota yhteyttä ja tilaa ehdotus tiimillenne toteutettavasta valmennuksesta tai maksuton tutustumistapaaminen.

Tavoite ja hyödyt

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on esihenkilöiden, työntekijöiden ja tukiorganisaatioiden yhteistyötä, jossa eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Koko henkilöstö tarvitsee perehdytystä omiin velvollisuuksiinsa, omaan turvallisuuteensa vaikuttaviin asioihin ja työturvallisuuden edistämiseen työpaikalla. Verkkovalmennus on joustava ja tehokas tapa kouluttaa isompikin määrä työntekijöitä niin, että kukin osallistuu valmennukseen joustavasti itselleen sopivana ajankohtana.Verkkovalmennuksen hyötyjä:

VastuunottoVastuunotto omasta ja muiden turvallisuudesta vahvistuu oman roolin ymmärtämisen myötä.


Yhteinen asiaTyöturvallisuus nähdään myönteisesti yhteisenä oppimisena ja jatkuvana kehittämisenä.


VuoropuheluVuoropuhelu työturvallisuuteen vaikuttavista asioista, kuten vaarojen tunnistamisen ja turvallisuushavaintojen merkityksestä, lisääntyy.
Sisältö

Valmennuksessa perehdytään työturvallisuuteen neljän teeman kautta:

  1. Turvallisuus tehdään yhdessä: eri toimijoiden roolit ja vastuut työturvallisuuden ylläpitämisessä.

  2. Turvallisuus on ennakointia: vaarojen tunnistaminen, turvallisuushavainnot ja tuumatuokiot.

  3. Nolla-ajattelu näyttää suuntaa: työturvallisuuden nolla-ajattelun edistäminen työn arjessa.

  4. Hyvinvointia työstä: työn kuormitus- ja voimavaratekijät.
Kohderyhmä

Verkkovalmennus sopii kaikille työyhteisön jäsenille eri toimialoilla ja erityyppisissä organisaatioissa. Esihenkilöille ja työsuojelutoimijoille suosittelemme laajemmin työturvallisuusvastuisiin ja -työkaluihin perehdyttävää Työturvallisuuden johtaminen -verkkovalmennusta. Kysy lisää asiantuntijaltamme.


Kysy meiltä lisää

Riikka Pajala

Riikka Pajala

Lisätiedot ja ehdotus verkkovalmennuksen toteutuksesta

Sähköpostiosoite
riikka.pajala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2080
Satu Hiltunen

Satu Hiltunen

Verkkovalmennuksen käytännön toteutus

Sähköpostiosoite
satu.hiltunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2919

Asiakkaidemme kokemuksia

Lainaus
Uskon, että koulutus toimii hyvänä pohjana nykyelämän vaatiman turvallisuuskulttuurin rakentamiselle.
Lainaus
Kiva, että kehotettiin huomioimaan kaikessa jo se, mikä toimii tai mikä on jo hyvin. Se on tärkeää. Negatiivisesti asioiden ottaminen esille ei johda mihinkään.
Lainaus
Tämä oli hyvä muistutus siitä, kuinka omalla toiminnallani voin vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen, eli pitää silmät vielä enemmän auki ennakoivalle toiminnalle. Myös se tuli uutena, että miten monella tavalla työntekijä voi osallistua työturvallisuusasioihin.