Mitä kuuluu? -tutkimustiedote

Tervetuloa osallistumaan Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyyn. Kyselyyn vastaamalla voit pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan
omaa työhyvinvoinnin tilannettasi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään työpaikallasi työhyvinvoinnin kehittämisessä ja Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimuksessa.
Ryhmä hymyileviä sote-ammattilaisia

Tuo äänesi kuuluviin: vastaa sote-työntekijöiden omaan työhyvinvointikyselyyn

Mitä kuuluu? on tutkimukseen perustuva, kokonaisvaltainen työhyvinvointikysely, joka on luotu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioille niiden tarpeista käsin. 

Kysely mittaa työn psykososiaalisia kuormitus- ja riskitekijöitä. Mittarit ovat aiemmissa tutkimuksissa testattuja ja valideja. 

Työterveyslaitos toteuttaa kyselyn yhteistyössä sote-organisaatioiden kanssa vuosittain

Työyhteisöt käyttävät kyselytietoja:

  • työhyvinvoinnin seuraamiseen ja kehittämiseen.

Työterveyslaitos käyttää kyselytietoja: 

  • tutkittaessa sote-uudistuksen vaikutuksia sote-henkilöstön työhyvinvointiin pitkällä aikavälillä ja
  • kehitettäessä ratkaisuja työhyvinvoinnin, terveyden, työkyvyn ja palautumisen edistämiseen sote-organisaatioissa. 

Lisäksi kyselyn tuloksia esitellään yleisellä tasolla hyvinvointialueilla ja valtakunnallisesti. Niitä hyödynnetään myös päätöksenteossa.

 

Miten kysely ja tutkimus toteutetaan?

  1. Saat sähköpostitse henkilökohtaisen linkin kyselyyn, jonka kaikkiin kysymyksiin kannattaa vastata. Kyselyn lopussa pyydetään vielä lupaasi yhdistää kyselytiedot rekisteritietoihin. Lopuksi painat Lähetä-näppäintä.
  2. Kyselyn päättymisen jälkeen kyselytulokset esitetään Työterveyslaitoksen tulosportaalissa työyksikkötasolla siten, että yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa.
  3. Tutkimustyössä tietoja käytetään tunnisteettomasti. Yhdistämme eri vuosien kyselytulokset Mitä kuuluu? -tietokantaan. Analyysit tuottavat tärkeää tietoa siitä, miten työhyvinvointi kehittyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tuloksista kirjoitetaan tieteellisiä julkaisuja.

Mitä useampi vastaa kyselyyn, sitä luotettavampia tulokset ovat. Kiitos, että vastaat!

Työyhteisöt, joista saamme yli kymmenen vastausta, näkevät omat tuloksensa.

Niitä voi verrata edellisen vuoden tuloksiin ja muiden sote-työntekijöiden työhyvinvointiin.

Tuloksia käytetään laajasti tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Rahoittaa: Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot

Lisätietoa kyselystä:

www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/mita-kuuluu-tyohyvinvointikysely

Lisätietoa tutkimukseen osallistumisesta, tietosuojasta ja aineiston käsittelystä

Osallistumissuostumus tieteelliseen tutkimukseen

Sinua on pyydetty osallistumaan ”Mitä kuuluu? -tutkimukseen”. Mitä kuuluu? -tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Tutkimukseen osallistuminen on sinulle täysin vapaaehtoista ja voit kieltäytyä osallistumasta. Voit myös tutkimuksen aikana milloin tahansa keskeyttää tutkimuksen tai peruuttaa suostumuksesi. Tällöin sinusta ei kerätä lisätietoja. Jos peruutat suostumuksesi sinusta kerättyjä henkilötietoja ei käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan. 

Henkilötietojen käsittelyperuste ja siihen liittyvät oikeudet

Olemme saaneet yksilöinti- ja työsuhdetiedot työnantajaltasi. Työnantajalta saatujen tietojen käsittelyssä henkilötietojen käsittelyperuste on yleinen etu (tietosuoja-asetuksen 6.1 artikla kohta e, tietosuojalain 4.1 § kohta 3). Sinulla on oikeus vastustaa työnantajalta saatujen tietojen käsittelyä. Kyselyyn vastaamisessa ja rekisteritietojen osalta henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus (tietosuoja-asetuksen 6.1 artikla kohta a). Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Vastustamisoikeuden ja suostumuksen peruuttamisoikeuden lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja saada tiedoista jäljennös sekä pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle. Erityisten henkilötietoryhmien käsittely perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (tietosuoja-asetuksen 9.2 artikla kohta a).

Tutkimuksen tietosuojailmoitus: 

Tietosuojailmoitus: Mitä kuuluu? -tutkimus | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätietoa tietosuojasta Työterveyslaitoksen tutkimustyössä:

Tieteellisten tutkimusten rekisterien tietosuoja | Työterveyslaitos (ttl.fi)

 

Aineiston käsittelystä

Tutkimusaineistoa pääsevät käsittelemään vain tutkimusryhmän jäsenet ja tutkimusryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus. Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Aineistoa käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella. Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Keräämme tutkimusaineistoa tunnistetiedoin ja käytämme aineistoa analysoitaessa henkilökohtaista tutkimushenkilökoodia. Raportoimme tulokset ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Työnantajalle, työyhteisöille ja vastaajille tulokset on nähtävissä tulosportaalissa. Käytämme aineistoja tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoitamme tieteellisiä julkaisuja. Emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle.

Arkistoimme kaikki rekisteröityä koskevan tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, viimeistään 31.12.2030. 

Ota yhteyttä tarvittaessa

Halutessasi esittää kysymyksiä tai käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi, ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Annamme mielellämme lisätietoja:

Rekisterinpitäjä : Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki, p. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö: Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, Hoitajarinne 1, Oulu, 90032 Työterveyslaitos, jaana.laitinen [at] ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava: p. 030 474 2429, tsv [at] ttl.fi

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioille luotettavan keinon kartoittaa ja kehittää henkilöstönsä työhyvinvointia.

Ota yhteyttä

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6006
henkilökuva

Mervi Halonen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
mervi.halonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2483