Johda palautumista soten muutosmyllerryksessä

Tämä opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan esihenkilöille, jotka työssään kamppailevat arjen sujumisessa muutosten keskellä. Opas tarjoaa tukea sekä oman että työyksikkösi jaksamisen ja työstä palautumisen varmistamiseen muutoksen eri vaiheissa. Opasta voivat hyödyntää myös henkilöstöhallinto ja työterveyshuolto.
-

Muutosmyllerryksessä tärkeintä on kaksi asiaa: hallita työkuormitusta ja huolehtia palautumisesta. Työntekijän kasautuva työkuormitus ja riittämätön palautuminen johtavat ikävään lopputulokseen: huonoon työsuoritukseen, terveysongelmiin tai jopa heikentyneeseen työkykyyn. Kun kuormitus on kohtuullista, pystytään palautumisesta pitämään huolta.

Työstään palautuneilla työntekijöillä on voimia elää kokonaista elämää. Heillä on voimavaroja kehittää myös työtä ja sen prosesseja, omaa osaamistaan sekä työyhteisön toimivuutta ja psykologista turvallisuutta. Heillä on voimia tarkastella yhdessä muutosmyllerryksen vaatimuksia ja vaikutuksia työhön. Tämä kaikki parantaa myös potilaiden ja asiakkaiden hoidon ja palvelun laatua ja turvallisuutta. Olemme siis tärkeän asian äärellä.

Miten käytät tätä opasta?

Tietoa tarvitaan, mutta yksin tiedon lisääminen ei riitä muuttamaan toimintaa. Tämä opas perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppija rakentaa ja muokkaa tietoa aktiivisesti ja omaehtoisesti omaan elämäänsä sopivaksi. Lisäksi oppijan aikaisemmat kokemukset vaikuttavat oppimisprosessiin.

Pysähdy pohtimaan

Jokainen osio alkaa pohtimisella: mitä tiedät aiheesta jo ennestään tai mitkä ovat työpaikalla jo käytössä olevat toimintatavat. Jokainen osio myös päättyy pohtimistehtävään, joka auttaa viemään palasia osion sisällöstä käytäntöön ja kokeilemaan erilaisia keinoja. Näiden pohdintojen avulla löydät itsellesi ja omaan työyhteisöösi toimivia keinoja. 

Suositukset

Olemme tiivistäneet jokaisen osion sisällön osion alkuun listatuiksi suosituksiksi. Osa suosituksista puhuttelee suoraan sinua, esihenkilö. Osassa sinun on tärkeä saada koko työyhteisö mukaan tekemään asioita.

Voit lukea opasta järjestyksessä luku kerrallaan tai aloittaa siitä, mikä on ajankohtaista.

Pysähdy pohtimaan

  • Mitä tiedät jo työstä palautumisesta muutostilanteissa? Jos ei tule heti mitään mieleen, voit virittäytyä tunnelmaan nopealla 6 väittämää työstä palautumisesta -testillä 👇.
  • Mihin kysymyksiin etsit vastausta opasta lukiessasi? Kirjoita kysymykset itsellesi muistiin ja palaa niihin oppaan luettuasi. Löysitkö vastauksia?

Tämä opas on laadittu Johda palautumista kriisissä -hankkeessa keväällä 2024. Sen ovat laatineet Työterveyslaitoksen työterveyspsykologi Heli Hannonen ja tutkimusprofessori Jaana Laitinen yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmässä olivat mukana edustajat seitsemältä eri hyvinvointialueilta: Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Satakunnan hyvinvointialue.

Johda palautumista kriisissä -hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Haluatko oppaan mielummin tulostettavana versiona?

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky