Mitä on tekoäly oppimisalustalla?

Tekoäly on kokoelma hyvin erilaisia teknisiä ratkaisuja. Sen avulla voidaan luonnollisen kielen analyysin lisäksi tulkita kuvia ja visuaalista ympäristöä sekä jäsentää ja arvioida tietoa.

Tekoälyä hyödynnetään oppimisalustoilla mm. kurssien aikataulun rakentamisessa, opiskelijoiden profiloinnissa, keskeyttämisen ennustamisessa, älykkäässä tutoroinnissa, automaattisessa palautteenannossa sekä suoritusten ja opetuksen arvioinnissa

Howspace-alustan tekoälytyökalut ovat apunasi tilanteissa, joissa keskustelua ja kommentteja on alustalla runsaasti. Niiden avulla voit  vetää keskusteluja yhteen ja ohjata osallistujia kohti heitä kiinnostavia sisältöjä.

Keskustelussa voi olla kymmeniä tai satoja kommentteja. Niiden läpikäyminen vie hurjasti aikaa. Suurissa ryhmissä keskustelujen yhteen vetäminen on erityisen työlästä. – Ohjaaja

Tekoälyä hyödyntävät työkalut

Esittelemme luonnollisen kielen analyysiin perustuvien tekoälytyökalujen käyttöä ohjaajan ja osallistujan tukena. Luonnollisen kielen analyysissa tietokone erottelee ja oppii tulkitsemaan ihmisen käyttämää kieltä niin, että lauseiden kieliopillinen rakenne ja sanojen merkitys tulee ymmärretyksi kontekstissa.

Tarkastelun kohteena olevat työkalut  ovat kaikki käytössä ainakin Howspace-alustalla.

Tekoälytyökalujen hyödyt kehittämisprosessille: ohjaajien kokemuksia

Tekoälytyökalujen hyötyjä

  • Tekstiaineiston läpikäyminen on nopeampaa.
  • Keskustelun sisällön hahmottaminen on helpompaa (etenkin, jos keskustelu on runsasta).
  • Ymmärrys keskustelun tuloksista kirkastuu.
  • Tekoälykooste voi toimia jatkokeskustelun virittäjänä.
  • Ennakko-oletukset keskustelun tulkinnassa vähenevät.
  • Syntyy uusia oivalluksia, kun ajattelun erot saa näkyväksi.
  • Wow-efekti: koulutustoimijasta piirtyy moderni kuva.

Aiemmin mulla oli fläppitaulu täynnä post-it-lappuja, joiden sisältöä yritin ryhmitellä. Nyt saman hoitaa tekoäly häkellyttävän nopeasti. Sitten mietimme ryhmän kanssa, mitä ajattelemme tekoälyn tuotoksesta. – Ohjaaja