Miksi kehittää työtä digitaalisesti?

Nykypäivän työelämässä uudistuminen ja työn yhteinen kehittäminen korostuvat. Digitaaliset alustat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Työyhteisön osaaminen vahvistuu, kun aktiivisesti luodaan uusia tietoja, taitoja ja käytäntöjä.

Digitaalisella alustalla tapahtuvan kehittämisen etuja

 • Osallistumisen  laajuus
  Mahdollistaa ison osallistujamäärän, ei tilaan liittyviä rajoitteita 
 • Osallistumisen helppous
  Ei aikaan ja maantieteeseen liittyviä osallistumisen rajoitteita
 • Demokraattisuus
  Yhä useammalla työyhteisön jäsenellä on mahdollisuus tuoda esille havaintojaan ja kokemuksiaan työnsä nykytilanteesta ja sen tulevaisuudesta 
 • Vuorovaikutteisuus
  Uutta tietoa ja yhteistä ymmärrystä työn kehittämisen suunnista ja uusista ratkaisuista rakennetaan vuorovaikutteisesti vertaisten kesken ja läpileikkaavasti organisaation eri tasoilla
 • Uuden luominen
  Oppiminen on tiedon työstämistä, ideointia ja uusien ratkaisujen kehittämistä 

Digitaalisilla alustoilla ohjaat joustavasti

Ohjaajana rakennat yhteisöllistä kehittämisen prosessia. Tiedon jakamisen sijaan ohjaajan rooli on fasilitoida yhteistyötä.

Hyödynnä digitaalisten alustojen mahdollisuuksia:

 • Joustava ajankäyttö
  Työskentely ja vuorovaikutus voi tapahtua sekä saman- että eriaikaisesti
 • Reflektointimahdollisuudet
  Eriaikaiseen vuorovaikutuksen liittyvä luonnollinen viive tarjoaa mahdollisuuden reflektointiin jo vuorovaikutuksen aikana
   
 • Prosessin tallentuminen
  Alusta toimii yhteisenä muistina, johon prosessi tallentuu
   

Huomioi nämä riskit:

 • Vastavuoroisuus  jää vähäiseksi
  Erityisesti eriaikaisessa työskentelyssä on riskinä, että osallistujat vastaavat vain annettuun tehtävään ja vuorovaikutusta ei synny  
 • Työskentelyn tapa ei sovi kaikille
  Kirjoittaminen saattaa olla joillekin osallistujille ei-luonteva osallistumisen muoto; tarjoa mahdollisuuksia osallistua
  myös kuvilla ja videoilla