Miten käytän tekoälytyökaluja?

Kun päätät käyttää tekoälytyökaluja kehittämisen tukena, lähde liikkeelle valmennuksen tavoitteista. Työkalujen avulla voit tehdä yhteenvetoja keskustelusta, jäsentää keskustelua ja virittää jatkokeskustelua.

Tekoälytyökalujen monet mahdollisuudet

Voit hyödyntää tekoälytyökaluja osana samanaikaisesti tapahtuvaa kehittämistä tai eriaikaisessa työskentelyssä. Suunnittele niiden käyttö pedagogisesti mielekkääksi osaksi kehittämisprosessia. (Tästä lisää Mitä on hyvä ohjaus? -osiossa.) 

Mitä enemmän olen käyttänyt tekoälytyökaluja, sitä rohkeammaksi olen tullut siinä, että niiden käyttö voi olla sellaista kokeilevaa.  – Ohjaaja

Howspace-alustan tekoälytyökalut eivät itsessään sisällä pedagogiikkaa. Tekoälyn merkitys syntyy siitä, miten käytät tekoälytyökaluja. Oleellista on, miten hyödynnät koosteita kehittämissä, esimerkiksi minkälaisen tehtävän annat tekoälytuotoksen pohjalta. Kuvasta näet, miten voit käyttää tekoälyä osana kehittämistä. 

Tekoälyn käytön prosessikuvaus: Keskustelutehtävästä edetään keskusteluun ja siitä tekoälytuotokseen keskustelusta. Tarvittaessa tulee jatkotehtävä, uusi keskustelu ja uusi tekoälytuotos.

Hyödynnä tekoälyä monipuolisesti

 • Tiivistä keskustelua
  Tee keskustelusta tekoäly-yhteenveto, jolloin saat tiivistettyä keskustelussa eniten mainintoja saaneet asiat lyhyeksi kuvaukseksi. Jos keskustelussa on paljon erilaisia näkökulmia, voit teemoittaa näitä teemaklusterilla.
 • Ymmärrä keskustelua paremmin
  Tiivistä keskustelu yhteenvedon avulla tai käytä teemaklusteria, joka tuo esiin, mistä kaikesta keskustellaan. Tunneanalyysi puolestaan antaa viitteitä keskustelun herättämistä tunteista ryhmässä. Voit hyödyntää koosteita keskustelua reflektoivien kommenttiesi, palautteen muotoilun tai muun ohjaustoiminnon tukena.
 • Tee keskustelun muutos näkyväksi
  Tee tekoälykooste keskustelun eri vaiheissa. Näin saat keskustelun muutoksen näkyväksi.  Tämä työskentelytapa toimii erityisesti samanaikaisessa keskustelussa. Esimerkiksi teemaklusteri näyttää, miten keskustelun sisällöt rikastuvat.
 • Aktivoi osallistujia
  Ohjaa osallistujia hyödyntämään tekoälytyökaluja itse. Sanapilvi ja teemaklusteri ovat myös osallistujien käytettävissä. Niiden avulla osallistujat voivat tutkia ja reflektoida ryhmässä käytyä keskustelua ja osallistua itseä kiinnostaviin aiheisiin.
 • Viritä jatkokeskustelua tekoälykoosteiden avulla:
  • Vahvista yhteistä ymmärrystä
   Rakenna teemaklusterin tai sanapilven avulla yhteinen näkymä siitä, mistä on keskusteltu, mitä ei olla (vielä) käsitelty ja mistä tulisi seuraavaksi keskustella.
  • Syvennä keskustelua
   Valitkaa teemaklusterin avulla keskeiset jatkokeskustelun aiheet.  
  • Uudet asiat käytäntöön
   Kannusta osallistujia ideoimaan kehittämiskokeiluja esimerkiksi yhteenvedon pohjalta.
  • Tue kriittistä ajattelua
   Herätä keskustelua siitä, mitkä tekoälyn nostamat seikat ovat ryhmälle merkityksellisiä. Entä jääkö jotain oleellista piiloon?  

Työpajassa voin sanoa, että avaanpas tästä nyt tämän yhteenvedon tai ihan hetki, katsotaanpa tätä teemaklusteria. Kokeilujen kautta olen oppinut käyttämään tekoälyä myös eriaikaan tapahtuvassa ohjauksessa. – Ohjaaja

Tekoäly on ohjauksen apuväline. Suhtaudu tekoälykoosteisiin kriittisesti, joskus ihmisen tekemä kooste voi toimia paremmin.

Muotoile tekoäly-ystävällisiä tehtäviä

Tekoälytyökalut toimivat parhaiten silloin, kun keskustelua on runsaasti. Tue siis aktiivista vuorovaikutusta ryhmässä ja esitä vastaamiseen houkuttelevia kysymyksiä. (Tutustu myös Vinkkejä vuorovaikutteiseen kehittämiseen -osioon.)

Hyvä kysymys

 • Herättelee luovuutta ja mielikuvitusta
 • Auttaa yhdistelemään asioita
 • Auttaa etääntymään omasta tilanteesta sekä katsomaan menneeseen ja tulevaan
 • Auttaa ymmärtämään nykyhetken tilannetta  
 • Herättää tunteita

Suunnittele ennalta, missä keskusteluissa haluat hyödyntää tekoälytyökaluja ja mitä niiden käytöllä tavoittelet. Varaudu myös muuttamaan suunnitelmia. Kokeilemalla löydät parhaat tavat!

Kokeilujen kautta olen oppinut käyttämään tekoälyä myös eriaikaan tapahtuvassa ohjauksessa. – Ohjaaja

Tekoäly-ystävällinen tehtävä

 • Kysymys on avoin.
 • Tehtävä kannustaa osallistujia kuvaamaan tai määrittämään asioita.
  • Mikä motivoi sinua tässä prosessissa?
  • Miten määrittelet projektin onnistumisen?
 • Tehtävässä kysytään vain yhtä asiaa kerrallaan. Tekoäly toimii parhaiten, kun kysymys on riittävän rajattu
  • Älä kysy: mitä hyvää ja mitä huonoa?
 • Ohjeistus kannustaa vastaamaan kokonaisin virkkein.

Kokeile tekoälytyökaluja rohkeasti!