Työkuorman hallinta

Työolotekijät vaikuttavat hyvinvointiin, joko heikentävästi tai vahvistavasti. Hyvin ollessaan työolotekijät ovat voimavaratekijöitä. Voimavarat lisäävät työhyvinvointia ja työn imua sekä suojaavat kuormitustekijöiden haitallisilta vaikutuksilta. Samat työolotekijät ovat kuormitustekijöitä silloin, kun ne eivät ole kunnossa, jolloin ne lisäävät riskiä stressiin tai työuupumukseen. On hyvä muistaa, että työ on aina jossain määrin kuormittavaa. Oleellista on, että kuormitustaso on kohtuullinen.

Työolotekijöitä ovat työn kuormitus, vaikutusmahdollisuudet, palkkiot, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja arvot. Tässä tietopankissa käsitellään työolotekijöistä työn kuormitusta, joka voi olla sopivaa, jolloin se luo hyvinvointia. Liiallinen tai liian vähäinen kuormitus saattavat altistaa työuupumukselle.  

Vinkkejä työkuorman hallintaan

Pitkäkestoista stressiä on tärkeä vähentää

Työstressiä koetaan silloin, kun työympäristön vaatimukset ylittävät työntekijän mahdollisuudet vastata näihin vaatimuksiin tai hallita niitä. Stressi on luonnollinen reaktio, joka nostaa vireystilaa ja toimintavalmiutta haastavassa tilanteessa.  Kohtuullinen, ajoittainen stressi on terveellistä ja tarpeellista - se ikään kuin pitää koneiston kunnossa. Terve ihminen kestää lyhytaikaisesti hyvinkin voimakkaita kuormitushuippuja. Pitkäaikainen stressi altistaa sairastumiselle.

Stressitekijät voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Sisäisiä tekijöitä on esimerkiksi henkilökohtainen tapa aikatauluttaa ja pyrkiä saada tehtävät tehdyksi omassa aikataulussa, kun taas ulkoiset tekijät ovat esimerkiksi muiden asettamia tavoitteita projektin aikataulussa.

Mistä tunnistan pitkäkestoisen stressin?

Stressi ei ole vain tunne vaan se näkyy myös toiminnassa ja terveydessä. Oireilu voi jatkua ja lisääntyä – samalla rentoutuminen, nukkuminen ja elpyminen hankaloituvat.

Pitkäkestoisen stressin oireita:

  • Tyytymättömyys, hyvän olon puuttuminen, vaikeus rentoutua sekä kalvava epäily siitä, ettei selviä
  • Hermostuneisuus, ärtyisyys, ahdistuneisuus, mielialan lasku, rajut tunne-elämän vaihtelut
  • Kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn pulmat kuten keskittymis-, muisti-, päätöksenteko- ja suunnittelemisen vaikeudet
  • Erilaiset keholliset oireet kuten vatsa-suolistokanavan oireet ja kivut, väsyneisyys ja unihäiriöt

Stressi voi myös ”tarttua” työpaikalla työntekijästä toiseen: tiimin työuupumus lisää työntekijöiden arviota työn määrästä ja heikentyneistä vaikutusmahdollisuuksista sekä heikosta sosiaalisesta tuesta.

Kuormittuminen on hallinnassa kun…

  • Aamulla herätessään tuntee itsensä levänneeksi ja odottaa päivän tapahtumia kiinnostuneena.
  • Työssä ollessa tuntee itsensä päteväksi, vireäksi ja varmaksi.
  • Työstä tultua pystyy rentoutumaan noin tunnin kuluttua työpäivän päättymisestä.
  • Nukkumaan mennessä on levollinen olo.

Moniko näistä toteutuu sinulla?