Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Työn- ja vapaa-ajan tasapaino on palautumisen kannalta tärkeää. Teknologian kehittyminen ja tietotyön lisääntyminen ovat vaikeuttaneet työajan rajaamista. Työstä irrottautuminen niin tauoilla, töissä kuin työpäivän jälkeen voi olla hankalaa. Työhön liittyvät ajatukset saattavat seurata kotiin. Sähköposteihin on helppo vastata työajan ulkopuolellakin ja toisaalta osalle koti saattaa olla pääasiallinen työskentely-ympäristö. Työaika liukuu ja muuttuu rajattomaksi. Työntekijät voivat olla tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin välityksellä ympäri vuorokauden, eikä työstä pysty irrottautumaan.

Vinkkejä työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen

Palautumista vapaa-ajalla edistää työstä irrottautuminen fyysisesti, ajallisesti ja henkisesti. Tietokoneen jättäminen töihin, sähköpostien lukematta jättäminen työpäivän jälkeen ja itselle mieleinen tekeminen vapaa-ajalla ovat esimerkkejä työstä irrottautumisesta.

Vapaa-ajalla olisi hyvä olla vastapainoista toimintaa työlle. Esimerkiksi istumatyötä tekevälle sopii erityisesti liikunta ja muut toiminnalliset harrastukset. Palautumisen tulisi olla aktiivista ja passiivista, eli koostua rentoutumisen ja lepäämisen sekä liikkumisen, oppimisen ja tekemisen tasapainosta.