Työ ja tekoäly

Tässä osiossa saat yleiskuvan siitä, miten tekoälyä hyödynnetään työelämässä tällä hetkellä ja millaiset sen tulevaisuudennäkymät ovat.

Tekoäly työelämässä

Katso video Tekoäly työelämässä (5 min 18 s). Videolla keskustellaan tekoälyn positiivisista vaikutuksista työelämään ja tulevaisuuden työelämätaidoista.

Katso Tuomo Alasoinin luennosta tehty tiivistelmä Digitalisaation vaikutus työhön (10 min 44 s)

Sisältö:

  1. Digitalisaation vaikutukset työhön ovat vaikeasti ennustettavissa (3 min)
  2. Teknologisen muutoksen vaikutuksen dynamiikka työhön taloustieteen näkökulmasta (4 min)
  3. Digitaalisen murroksen suodattuneisuus (4 min).

Katso Eveliina Saaren videolta (4 min 30 s), mitä osaamista asiantuntija tarvitsee tulevaisuudessa.

Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet

Tekoäly mullistaa arjen lisäksi työelämää. Suurella todennäköisyydellä seuraavan kymmenen vuoden aikana melkein jokainen työntekijä kohtaa automatisoituja ohjelmistoja, laitteita tai alustoja työssään. Mitä aikaisemmin pystymme tutustumaan teknologiseen kehitykseen, sitä todennäköisemmin kykenemme hyödyntämään uuden tekniikan luomia mahdollisuuksia.

Katso video (17 min 39 s), jossa Risto Linturi antaa kattavan kuvan, minkälaisissa yhteyksissä tekoälyä tällä hetkellä jo käytetään.

Tekoälyyn liittyvät eettiset näkökulmat

Katso Tuomo Alasoinin luennosta tehty tiivistelmä (7 min 27 s).

Tulevaisuuden työelämä

Katso video Tulevaisuuden työelämä, tekoäly ja ihminen (2 min) ja pohdi, miten oma työsi muuttuu tai on jo muuttunut digitalisaation ja tekoälyn myötä.

Tietotyöläisen työn kuormituksen hallinta

Työelämän digitalisoituessa suurimmalla osalla ihmisistä työskentely painottuu tiedolla työskentelyyn. Kognitiivinen ergonomia tarkastelee ihmisen vuorovaikutusta toimintajärjestelmien kanssa tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Ihmisen tarkkaavaisuus sekä havainto-, muisti- ja ajattelukyvyt asettavat reunaehdot ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutukselle.

Kognitiivisen ergonomian avulla voidaan huomioida ihmisen tapa käsitellä tietoa tuotteiden, työympäristöjen, työvälineiden ja työkäytäntöjen kehittämisessä. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutukseen, visuaaliseen käytettävyyteen ja kognitiiviseen kuormittumiseen:

  • Miten ihmisen havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun kyvyt ja rajoitukset voidaan huomioida tietotyössä?
  • Miten visuaalinen tieto tulisi esittää, jotta se havaittaisiin luotettavasti ja vaivattomasti?
  • Miten kognitiivista kuormittumista voi välttää?

Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on toiminnan tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä hyvinvointi työssä. Jos käyttöliittymät, ympäristöt ja työyhteisön yhteiset toimintatavat eivät kuormita ihmistä tarpeettomasti, työskentely on sujuvaa, innostavaa ja motivoivaa.

Vinkki kuormituksen hallintaan ja työn sujuvoittamiseen

Keskity yhteen asiaan kerrallaan.

Ihminen voi työstää mielessä kerrallaan vain yhtä asiaa. On tärkeää, että työtä tehdessä keskitämme huomion meneillään olevaan tehtävään ja suljemme mielestä keskeneräiset tehtävät. Pyri rauhoittamaan erityisesti ne työskentelyhetket, kun teet keskittymistä vaativaa työtä. Silloin työn alla oleva tehtävä etenee sujuvasti, virheet vähenevät, työn tulos on laadukkaampi ja saat tehtävän hoidettua nopeammin. Lisäksi vältät turhaa kuormitusta. Keskittyminen vaatii hyvää vireystasoa. Pidä pieni tauko tai tee hetki jotain muuta, jos keskittyminen herpaantuu.

Lisäopinnot mielessä?

Jos haluat perehtyä syvemmin tekoälyn mahdollisuuksiin, tutustu täysimittaiseen Työ, tekoäly ja ihminen -verkkokoulutukseemme. Alla lyhyt esittely koulutuksesta ja tässä linkki koulutuksen esittelysivulle.

Työ, tekoäly ja ihminen verkkokoulutus