Lopuksi

Tämä opas käsitteli strategista työhyvinvoinnin johtamista sosiaali- ja terveysalan organisaatoissa erityisesti johdon ja esihenkilöiden näkökulmasta.

Johdon ja esihenkilöiden osaaminen työhyvinvoinnin tietoon perustuvasta kehittämisestä on ensiarvoisen tärkeää ja edistää kestävää työelämää. Tämä opas auttaa edistämään työhyvinvointia organisaatiossa monipuolisen ja laadukkaan tiedon ja sen analysoinnin avulla ja kiinnittämään huomiota siihen, että tuotettavan tiedon tulee johtaa toimintaan jokaisella organisaatiotasolla.

Muistutamme vielä lopuksi siitä, että työhyvinvoinnin johtaminen on maraton eikä sprintti ja kaikkia työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ei ole mahdollista ratkaista yhdellä kerralla.

 

Oppaan kirjoittamisessa on hyödynnetty kirjallisuutta:

Guest, D. E. (2017) Human resource management and employee well-being: towards a new analytic framework. Human Resource Management Journal, 27: 22– 38. doi: 10.1111/1748-8583.12139.

Hognestad Haaland, G, Olsen, E, Mikkelsen, A. The association between supervisor support and ethical dilemmas on Nurses' intention to leave: The mediating role of the meaning of work. J Nurs Manag. 2021; 29: 286– 293. https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1111/jonm.13153

Jangland E, Gunningberg L, Nyholm L. A mentoring programme to meet newly graduated nurses' needs and give senior nurses a new career opportunity: A multiple-case study. Nurse Educ Pract. 2021 Nov;57:103233. doi: 10.1016/j.nepr.2021.103233. Epub 2021 Oct 16. PMID: 34678635.

Jönsson S, Stavreski H, Muhonen T. Preceptorship as part of the recruitment and retention strategy for nurses? A qualitative interview study. J Nurs Manag. 2021 Sep;29(6):1841-1847. doi: 10.1111/jonm.13319. Epub 2021 May 4. PMID: 33772932.

Kalakoski V, Käpykangas S, Valtonen T, Selinheimo S, Koivisto T, Paajanen T, Louhimo R. Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke. Työterveyslaitos, Helsinki 2018. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-810-8.

Maurits EE, de Veer AJ, van der Hoek LS, Francke AL. Autonomous home-care nursing staff are more engaged in their work and less likely to consider leaving the healthcare sector: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2015 Dec;52(12):1816-23. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.07.006. Epub 2015 Jul 26. PMID: 26250835

Nikunlaakso R, Selander K, Weiste E, Korkiakangas E, Paavolainen M, Koivisto T, Laitinen J. Understanding Moral Distress among Eldercare Workers: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(15):9303. https://doi.org/10.3390/ijerph19159303.

Othman N, Nasurdin AM. Job characteristics and staying engaged in work of nurses: Empirical evidence from Malaysia. Int J Nurs Sci. 2019 Sep 18;6(4):432-438. doi: 10.1016/j.ijnss.2019.09.010. PMID: 31728397; PMCID: PMC6839340.

Peccei, R, Van De Voorde, K. Human resource management–well-being–performance research revisited: Past, present, and future. Human Resource Management Journal. 2019; 29: 539– 563. https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1111/1748-8583.12254

Pulkkinen JM. Väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Väitöskirja. Annales Universitatis Turkuensis. Medica -Odontologica. Turun yliopisto, Turku, 2021.

Salas-Vallina, A, Alegre, J, López-Cabrales, Á. The challenge of increasing employees' well-being and performance: How human resource management practices and engaging leadership work together toward reaching this goal. Human Resource Management. 2021; 60: 333– 347. https://doi-org.proxy.uwasa.fi/10.1002/hrm.22021

Saramies, J. & Törnroos, M. (2021). Henkilöstöanalytiikka – mittaa, ymmärrä, menesty. Alma Talent.

Sutela H, Pärnänen A, Keyriläinen M. Digiajan työelämä – Työolotutkimuksen tuloksia 1977–2018. Tilastokeskus, Helsinki 2019. https://www.doria.fi/handle/10024/184209

Teperi A-M, Lindfors E, Kurki A-L, Somerkoski B, Ratilainen H, Tiikkaja M, Uusitalo H, Lantto E, Pajala R. Turvallisuuden edistäminen opetusalalla. EDUSAFE-projektin loppuraportti. Työterveyslaitos, Helsinki 2018.

Viitala, R. & Jylhä, E. 2019. Johtaminen. Keskeiset käsitteet teoriat ja trendit. Edita