Osa 1. Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen ja käsitteet

Osassa 1 käsitellään oppaan kannalta keskeiset pääkäsitteet; työhyvinvointi, mitä strategisuudella työhyvinvoinnin johtamisessa tarkoitetaan ja mitä on tiedolla johtaminen.