Osa 2. Strategisen työhyvinvoinnin johtamishuomion kohteet

Organisaatioissa työhyvinvoinnin johtaminen vaatii monipuolista huomion ja toiminnan kohdentumista.

Johtamisessa huomion tulee erityisesti kohdentua:

  1. työntekijöihin
  2. työhön ja työtehtäviin
  3. työympäristöön
  4. organisaatiosta saatavilla olevaan tukeen.

Kaikkia näitä osa-alueita tulee huomioida tasapainoisesti ja kokonaisuutena ne muodostavat vankan pohjan työhyvinvoinnin edistämiselle organisaatioissa.

Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi näitä osa-alueita.

 

Kuvassa työhyvinvoinnin johtamisen elementit: organisaation tuki, työ ja työtehtävät, työympäristö, työntekijät.

Kuva 1. Työhyvinvoinnin johtamisen elementit.