Oppimisympäristöjen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Työterveyslaitoksen Moodle ja Howspace verkko-oppimisympäristöjä. Seloste on julkaistu 3.11.2020.

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille. Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä ja sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua.

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Työterveyslaitos varmistaa verkko-oppimisympäristöjemme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
 • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.
 • Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.
 • Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot.
 • Kehitämme oppimisympäristöjemme saavutettavuutta jatkuvasti.

 

Saavutettavuusdirektiivi

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia. Lakia sovelletaan myös vesi-, ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin, sekä finanssialan toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain ja vaatimusten noudattamista valvoo suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta julkaistaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Sivuston saavutettavuuden tila Moodle-verkko-oppimisympäristössä

Moodle-oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 kriteeristön tasot A-AA.

Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja sivustolla on seuraavia puutteita:

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat – taso AA

 • osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti).

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet – taso A

 • osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto).

2.4.1 Ohita lohkot – taso A

 • navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.

 

Arviointimenetelmät Moodle-verkko-oppimisympäristössä

Moodle-verkko-oppimisympäristön palveluntarjoaja Mediamaisteri Oy on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden itsearvioinnilla yhteistyössä yrityksen tai organisaation kanssa.

Tekninen toteutus Moodle verkko-oppimisympäristössä

Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript

Sivuston saavutettavuuden tila Howspace-verkko-oppimisympäristössä

Howspace -verkko-oppimisympäristön palveluntarjoaja Humap Software tarjoaa Howspace ympäristön Työterveyslaitokselle ohjelmistopalveluna SaaS -periaatteella. Howspace on joustava ja skaalautuva selainpohjainen ohjelmisto, johon pääsee miltä tahansa laitteelta, jolla on internetyhteys.

Howspace-tuotteella luodut työtilat täyttävät teknisiltä ominaisuuksiltaan käytännössä kaikki kriittiset saavutettavuusvaatimukset, jotka on esitetty A- tai AA-tasoisina WCAG-onnistumiskriteereinä. Saavutettavuuden toteutuminen ja riskit on tässä selosteessa eritelty käyttäjäryhmien mukaan.

Tehty saavutettavuusarvio koskee Howspace-työtilojen teknisiä sovellusratkaisuja ja oletussisältöjä: kunkin työtilan administraattorit ja sisällöntuottajat vastaavat luomansa sisällön saavutettavuudesta.

Arviointimenetelmät Howspace verkko-oppimisympäristössä

Howspace verkko-oppimisympäristön palveluntarjoaja Humap Software on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta.

Tekninen toteutus Howspace verkko-oppimisympäristössä

Howspace ympäristö on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla merkittäviä käytön esteitä.

Saavutettavuuden toteutuminen ja riskit Howspacen osalta on eritelty alla käyttäjäryhmien mukaan.

Kuulon rajoitteet

 • Äänien suhteen Howspace-työtilojen saavutettavuus on hyvä: mikään toiminnallisuus työtiloissa ei ole äänellä indikoitu eikä ääniä käynnisty automaattisesti. Työtilaan sisältyvällä omalla videosoittimella upotettuun videoon ei tällä hetkellä ole mahdollista yhdistää tekstitystä, mutta tavoitteena on saada käyttöön automaattinen tekstitys suomenkieliselle puheelle heti kun se on mahdollista.

Heikkonäköiset käyttäjät

 • Huonosti näkevät käyttäjät pystyvät hyödyntämään Howspace-työtiloja erinomaisesti. Sivut ja niille asetetut widgetit eli sisältöä esittävät ja vuorovaikutteiset käyttöliittymän elementit mukautuvat ihanteellisesti näytön suurentamiseen eri teknologioita käyttäen.

Värisokeat käyttäjät

 • Erilaiset rajoitteet värien näkemisessä eivät aiheuta työtiloissa käyttöongelmia. Howspace-työtilojen widgetteihin sisältyy painikkeita ja toimintoja, joissa värit auttavat elementin tulkitsemista. Väri ei kuitenkaan ole ainoa tapa esittää informaatio, vaan kaikissa elementeissä välitetään tieto myös tekstillä ja/tai kuvakkeella. Widgettien tuottamissa graafeissa on kiinnitetty huomiota siihen, että graafien värit erottuvat taustasta ja toisistaan. Graafeissa esitetty vastausten jakauma näytetään numeroina selitteiden yhteydessä, joten graafien tulkitseminen sujuu hyvin, vaikka värit eivät erottuisi.

Käyttö näppäimistöllä

 • Jos käyttäjä katselee graafista käyttöliittymää, mutta käyttää sovellusta näppäimistöllä (ilman hiirtä), tämä sujuu hyvin. Siirtymät aktivoitavasta elementistä toiseen sujuvat loogisessa järjestyksessä, ja elementtien fokus on hyvin näkyvillä. (Joidenkin elementtien fokus on heikommin havaittavissa, mutta näitä kohtia parannetaan syksyn 2020 aikana.) Tekoälyn avulla rakennettavat yhteenvedot työtiloissa käytävistä keskusteluista (sanapilvi, teemaklusteri jne.) avautuvat ikkunaan, joka ei ole tällä hetkellä käytettävissä näppäimistöllä. Tämä korjataan pikaisesti.

Käyttö ruudunlukuohjelmalla

 • Howspace-työtiloissa navigointi, sivupohjat ja widgetit on toteutettu siten, että ne ovat tunnistettavissa ja selailtavissa ruudunlukuohjelmien avulla. Elementtien roolit ja tarkoitukset on merkattu ARIA-merkinnöin, jotta ruudunlukuohjelmilla on mahdollista selvittää widgettien eri toimintojen käyttötarkoitus ja osallistua äänestyksiin, kyselyihin, kommentointeihin, testeihin, arviointeihin, fiilismittauksiin ja vastaaviin toimintoihin, vaikka nämä on toteutettu skriptiratkaisuin.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen koulutusinfo(at)ttl.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, kuinka valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000