Positiivinen turvallisuuskulttuuri auttaa huomaamaan myös onnistumiset

Työterveyslaitoksen kehittämä HF Tool™-malli hyödyttää työpaikkoja, joissa halutaan viedä käytäntöön inhimillisten tekijöiden hallintaa osana turvallisuuden kehittämistä. Yhdessä Fintraffic Raiteen kanssa toteutetussa hankkeessa työturvallisuutta arvioitiin ja kehitettiin systemaattisesti työntekijöistä johtoon.
-
Anna-Maria Teperi
Anna-Maria Teperi
tutkimusprofessori
Tarja Heikkilä
Tarja Heikkilä
erityisasiantuntija

Vaikka inhimillisten tekijöiden näkökulma työturvallisuudessa on noussut esille viime vuosina, käytännön keinot työpaikoilta ovat puuttuneet. Tämä on huomattu kansainvälisestikin. 

– HF Tool™-mallista on tutkimusnäyttöä, jota on tunnistettu jo kansainvälisessäkin tutkimuksessa, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi.

Inhimillisillä tekijöillä (Human Factors, HF) tarkoitetaan organisaatioiden ja ihmisten toiminnassa sekä työssä ilmeneviä tekijöitä, jotka voivat joko heikentää tai vahvistaa turvallisuutta, terveyttä ja työn sujuvuutta. 

Näkökulma tukee positiivisen ja ennakoivan turvallisuuskulttuurin luomista. Vahingoista opitaan, jotta työn häiriöitä ja poikkeamia pystytään ennakoimaan.

Ennakoiva toiminta auttaa hallitsemaan muutoksia

Fintraffic Raide vastaa Suomessa raideliikenteen liikenteenohjauksesta. Työturvallisuusriskejä aiheuttavat kiire, aikapaine ja nopea päätöksenteko.

Työterveyslaitoksen kanssa toteutetun yhteistyön seurauksena inhimilliset tekijät otetaan huomioon poikkeamien hallinnassa HF Tool™-mallin ja tapahtuma-analyysimallin mukaisesti. Riskienhallinnassa puolestaan tunnistetaan muutoksen vaikutukset ja niihin liittyvät riskitekijät.

– Olemme tehneet esimerkiksi perusteellista poikkeamatutkintaa jo vuosia, ja osana tätä myös ihmisen toiminta ja siihen vaikuttavat tekijät on huomioitu. Halusimme kuitenkin lisätä järjestelmällisyyttä inhimillisten tekijöiden hallintaan, jotta huomioimme aiheen laajuus huomioiden oikeat asiat, sanoo Fintraffic Raiteen turvallisuusjohtaja Toni Hytönen.

Turvallisuusosaamista kaikille työntekijätasoille

Fintraffic Raiteen tavoitteena on kouluttaa koko henkilöstöstä HF-tietäjiä. Esihenkilö- ja asiantuntijatyössä sukelletaan myöhemmin HF-taitaja -tasolle.

– Fintraffic Raiteen työturvallisuutta kehitetään nyt inhimillisten tekijöiden näkökulmasta kokonaisvaltaisesti. Ylin johto on tietoinen työturvallisuuden kehittämisen tavoitteista ja jokainen työntekijä tulee käymään HF-peruskoulutuksen, sanoo hankkeen projektipäällikkö Tarja Heikkilä Työterveyslaitoksesta.

Hankkeessa työturvallisuuskäytäntöjä uudistettiin haastattelujen sekä liikenteenohjauksen ja käyttökeskuksen havainnoinnin pohjalta.

– Lisäksi hyödynsimme Työterveyslaitoksen asiantuntijuutta analyysin näkökulmasta ja tukena järjestelmäkehityksessä, kertoo Toni Hytönen Fintraffic Raiteesta.

Lisätiedot

  • Anna-Maria Teperi, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2371, anna-maria.teperi [at] ttl.fi (anna-maria[dot]teperi[at]ttl[dot]fi)
  • Tarja Heikkilä, projektipäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 030 474 8636, tarja.heikkila [at] ttl.fi (tarja[dot]heikkila[at]ttl[dot]fi)

Tutustu

Jaa sisältö somessa!