Näytteenotto-ohjeet

1,3-butadieenin mittaus ilmasta

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi luokitellulle 1,3-butadieenille altistumista voidaan selvittää diffuusiokeräimeen tai adsoptioputkeen kerätyn ilmanäytteen avulla.

Yleistä

1,3-Butadieeniä voi esiintyä teollisuusilmassa butadieenin tuotannossa sekä styreeni-butadieenilateksin valmistuksessa. Myös muussa ympäristössä voi esiintyä pieniä, epätäydellisen palamisen sivutuotteena syntyneitä butadieenipitoisuuksia, jotka ovat peräisin esimerkiksi tupakansavusta tai ajoneuvojen pakokaasuista. 1,3-butadieeni on syöpävaarallinen kaasu, jolle altistuvat työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin. Sille on myös asetettu sitova raja-arvo 1 ppm (2,2 mg/m3; 8 tunnin vertailuaika) työperäiseen altistumiseen liittyvän syöpäriskin vähentämiseksi.

Jotta työperäinen altistuminen voidaan arvioida ja minimoida, on tarpeellista tehdä työhygieenisiä ilmamittauksia.

Näytteenotto

Työntekijän hengitysvyöhykkeeltä ilmanäytteet voidaan kerätä 3M 3500+ diffuusiokeräimiin, jotka kiinnitetään työvaiheen ajaksi esimerkiksi työntekijän kaulukseen. Näytteenkeräyksen jälkeen, ennen analysointia näytteet säilytetään alkuperäisissä koteloissaan pakastimessa.

Ilmanäytteet voidaan kerätä myös pumpun avulla tilavuusvirralla 50 ml/min aktiivihiiliputkiin (SKC Anasorb CSC 226-01 tai Anasorb 747 226-81A). Suurempien pitoisuuksien ollessa kyseessä näyte kerätään SKC Anasorb 226-09 keräinputkiin. Näytteet säilytetään pakastimessa ennen analysointia.

Näytteet uutetaan laboratoriossa liuottimella ja 1,3-butadieenin pitoisuus määritetään kaasukromatografisesti.

Huom! Tilauksesta sovitaan laboratorion kanssa ennen näytteiden lähettämistä. 

Katso näytteenotto videolta

Kysy lisää asiantuntijalta

Tiina Rantio

Tiina Rantio

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tiina.rantio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2231
Altiste
butadieeni
Toimitusaika
sopimuksen mukaan
Huomioitavaa

Näytteenotosta sovittava etukäteen laboratorion kanssa