kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas-logo.
Palvelu

Työhygieeniset analyysit

Tarjoamme korkeatasoista osaamista ja monipuolisia työhygieenisiä analyysipalveluja. Palvelumme kattaa ilma-, materiaali- ja pyyhintänäytteet.

Asiakaslähtöiseen palveluumme sisältyy työperäisen altistumisen arvioinnin analyysit sekä näytteenottoon ja tulosten tulkintaan liittyvä tuki.

Analysoimme mm. kemikaalit, pölyt, kuidut, mikrobit, punkit ja endotoksiinit.
Soita tai jätä viesti

Helsinki: 030 474 2964 (kemia, asbesti ja pölyt)
Kuopio: 030 474 2262 (mikrobinäytteet)

Laboratorio on auki koko kesän klo 9–15. Toimitusajat voivat olla tavanomaista pidemmät.

Näytteiden toimitus

Kysy asiantuntijalta

Työhygieenisillä analyyseillä selvitetään altistumista ja päästöjä

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan vastuussa työpaikan työtehtäväkohtaisesta riskinarvioinnista.  Työhygieenisten analyysien avulla saadaan tärkeää tietoa työperäisen altistumisen arvioimiseksi.

Työhygieenisten analyysien avulla voidaan selvittää mm:

  • työperäistä altistumista (altistumisen laatu ja pitoisuustaso)
  • materiaalien ja tuotantoprosessien päästöjä (emissioiden ja lämpöhajoamistuotteiden testaukset)

Haittaa aiheuttavia tekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia tulisi arvioida samanaikaisesti.

Olemme ainutlaatuinen työperäisen altistumisen asiantuntija Suomessa

Laaja analyysivalikoimamme sisältää mm. seuraavat analyysit: aldehydit, anestesiakaasut, fenoli, kresoli, happoanhydridit, orgaaniset ja epäorgaaniset hapot, emäkset, kloori, rikkidioksidi, typpioksidit, PAH, PCB, metallit, amiinit, ftalaatit, isosyanaatit, pelkistyneet rikkiyhdisteet, kevyet hiilivedyt, vetyperoksidi, liuottimet ja muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

Menetelmämme perustuvat työhygieenisiin standardeihin tai referenssimenetelmiin. Osallistumme laajasti kansainvälisiin vertailukierroksiin. Työperäistä altistumista arvioitaessa tuloksiamme voi verrata kansallisiin tai kansainvälisiin raja- tai viitearvoihin.

Työhyvinvoinnin asiantuntijalaitoksena tarjoamme ajankohtaista tietoa ja viitearvoja määrittämistämme työperäisistä altisteista.

Luotettavuus ja korkea laatu on toimintamme lähtökohta

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja luotettaviin, toimiviin menenetelmiin. Laboratoriomme on

  • FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017
    Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi
  • Ruokaviraston hyväksymä laboratorio 2495/961/2008 tekemään terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia. 

Tilaa työhygieenisiä analyysejä

Analyysien näytteenotto-ohjeet
Analyysien toimitus- ja lähetysosoitteet
Analyysipalveluiden toimitusehdot
Asiantuntijapalveluiden yleiset sopimusehdot

Laboratorio on auki koko kesän. Lomista johtuen toimitusajat voivat olla tavanomaista pidemmät. Kun suunnittelet näytteenottoa, varmista laboratoriosta ([email protected]) näytteiden säilyvyys.

Kysy palveluista!

Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

Job title
tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2198
Tuomi Tapani

Tapani Tuomi

Job title
johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926
Tiina Rantio

Tiina Rantio

Job title
johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tiina.rantio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2231