Työntekijä punnitsee pölynäytettä.
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas logo
Palvelu

Työhygieeniset analyysit

Tarjoamme korkeatasoista osaamista ja monipuolisia työhygieenisiä analyysipalveluja. Palvelumme kattaa ilma-, materiaali- ja pyyhintänäytteet.

Asiakaslähtöiseen palveluumme sisältyy työperäisen altistumisen arvioinnin analyysit sekä näytteenottoon ja tulosten tulkintaan liittyvä tuki.

Analysoimme mm. kemikaalit, pölyt, kuidut, mikrobit, punkit ja endotoksiinit.
Ota yhteyttä laboratorioon

Helsinki: 030 474 2964 (kemia, asbesti ja pölyt)
Kuopio: 030 474 2262 (mikrobinäytteet)

Joidenkin analyysien toimitusajat ovat kesällä normaalia pidemmät. Kuopion laboratorio ei ota vastaan mikrobi- ja endotoksiininäytteitä 11.7.–9.8.

Analyysien hinnasto

Näytteiden toimitus

Näytteenotto-ohjeet

Työhygieenisillä analyyseilla selvitetään altistumista ja päästöjä

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan vastuussa työpaikan työtehtäväkohtaisesta riskinarvioinnista.  Työhygieenisten analyysien avulla saadaan tärkeää tietoa työperäisen altistumisen arvioimiseksi.

Työhygieenisten analyysien avulla voidaan selvittää mm:

  • työperäistä altistumista (altistumisen laatu ja pitoisuustaso)
  • materiaalien ja tuotantoprosessien päästöjä (emissioiden ja lämpöhajoamistuotteiden testaukset)

Haittaa aiheuttavia tekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia tulisi arvioida samanaikaisesti.

Olemme ainutlaatuinen työperäisen altistumisen asiantuntija Suomessa

Laaja analyysivalikoimamme sisältää mm. seuraavat analyysit: aldehydit, anestesiakaasut, fenoli, kresoli, happoanhydridit, orgaaniset ja epäorgaaniset hapot, emäkset, kloori, rikkidioksidi, typpioksidit, PAH, PCB, metallit, amiinit, ftalaatit, isosyanaatit, pelkistyneet rikkiyhdisteet, kevyet hiilivedyt, vetyperoksidi, liuottimet ja muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

Menetelmämme perustuvat työhygieenisiin standardeihin tai referenssimenetelmiin. Osallistumme laajasti kansainvälisiin vertailukierroksiin. Työperäistä altistumista arvioitaessa tuloksiamme voi verrata kansallisiin tai kansainvälisiin raja- tai viitearvoihin.

Työhyvinvoinnin asiantuntijalaitoksena tarjoamme ajankohtaista tietoa ja viitearvoja määrittämistämme työperäisistä altisteista.

Luotettavuus ja korkea laatu on toimintamme lähtökohta

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja luotettaviin, toimiviin menenetelmiin. Laboratoriomme on

  • FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

    Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi
  • Ruokaviraston hyväksymä laboratorio 2495/961/2008 tekemään terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia. 

Tilaa työhygieenisiä analyyseja

HUOM! Joidenkin analyysien toimitusajat ovat kesällä normaalia pidemmät. Jos haluat varmistaa toimitusajan tai tarvitset lisätietoja näytteen lähetyksestä tai säilytyksestä, ota yhteyttä laboratorioon ennen tilaustasi. Kuopion laboratorio ei ota vastaan mikrobinäytteitä 11.7.–9.8.

Analyysien näytteenotto-ohjeet
Analyysien toimitus- ja lähetysosoitteet
Analyysipalveluiden toimitusehdot
Asiantuntijapalveluiden yleiset sopimusehdot

Kun suunnittelet näytteenottoa, varmista laboratoriosta (kemia [at] ttl.fi) näytteiden säilyvyys.

Kysy asiantuntijalta

Kaipaatko lisätietoa analyysipalveluistamme, näytteiden analyyseista tai analyysimenetelmistämme? Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi!

Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2198
Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926
Tiina Rantio

Tiina Rantio

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tiina.rantio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2231
Henkilökuva Maija Kirsi.

Maija Kirsi

asiakkuuspäällikkö
Sähköpostiosoite
maija.kirsi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7024