Näytteenotto-ohjeet

Aldehydinäytteiden otto Sep-Pak keräimellä

Menetelmällä määritetään aromaattisia ja alifaattisia aldehydejä, sekä asetonia.  Määritettäviä aldehydejä ovat mm. formaldehydi, asetaldehydi, akroleiini, propanaali, krotonaldehydi, n-butanaali  ja bentsaldehydi. Määritettävät yhdisteet adsorboidaan Sep-Pak keräimeen pumpun avulla (keräysnopeus n. 1 litra/min ja kerätty ilmamäärä n. 100 litraa).

Näytteenotto

 1. Käytä kalibroitua näytteenottopumppua (näytteenottonopeus 0,2 – 1,5 l/min).
 2. Ota uusi Sep-Pak keräin pussista. (Kuva 1). Keräimiä tulee säilyttää puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa.
 3. Irrota ja säästä keräimen päissä olevat tulpat.
  -
 4. Kiinnitä keräin tiiviisti pumppuun letkun avulla. Keräin on kaksisuuntainen, joten letku voidaan kiinnittää kumpaan tahansa päähän keräintä.
 5. Käynnistä pumppu ja ime ilmaa keräimen läpi haluttu määrä. Näytekoko on 3-100 l riippuen ilman epäpuhtauksien määrästä. Määritysraja on noin 0,1 µg mikä vastaa 3 litran näytteellä 30 µg/m3 ja 100 litran näytteellä 1 µg/m3 pitoisuutta kerätyssä ilmassa. Keräimen kapasiteetti on 70 µg formaldehydiä tai muuta karbonyyliyhdistettä. Sisäilmamittauksissa 60-100 litran näyte on useimmissa tapauksissa sopiva.
 6. Näytteenoton lopuksi merkitse ilmamäärä (tai keräysaika minuuteissa) muistiin, sulje pumppu ja irrota keräin sekä kiinnitä keräimen tulpat huolellisesti takaisin.
 7. Laita keräin takaisin alumiiniseen säilytyspussiin. Suojaa keräimet kuumuudelta ja säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojatussa paikassa.
 8. Toimita näytteiden mukana tilauslomake/lähete, josta käy ilmi keräimen numero, mittauskohde ja keräimen läpi kulkenut ilmamäärä tai käytetyn pumpun koodi (kalibrointiarvo l/min) sekä keräysaika.

Käyttöohje aldehydien keräyksessä käytettävälle pumpulle

 1. Merkitse tilauslomakkeeseen pumpun numero.
 2. Kiinnita keräin pumpussa olevan letkun päähän (kt. kuva). Merkitse keräimen numero tilauslomakkeeseen
 3. Käynnistä pumppu POWER-painikkeesta ja sen jälkeen paina RUN-painiketta, näytteen keräys alkaa.
 4. Kirjoita muistiin näytteenoton alkamisaika.
 5. Kun olet kerännyt haluamasi määrän näytettä merkitse muistiin keräyksen päättymisaika
 6. Irrota keräin pumpusta ja palauta se asianmukasiesti laboratorioon (kts. ohje) huolella täyteyn tilauslomakkeen ja lainassa olleen pumpun kanssa
-

Katso näytteenotto videolta

Aldehydit kerätään ilmasta kalibroidun ja tarkastetun pumpun avulla. Aldehydien lähteitä sisäilmassa ovat mm. lastulevy, kalusteet, happokovetteiset lakat, kokolattiamatot tai itsesiliävät tekstiilit.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Henkilökuva Urve Jakobson

Urve Jakobson

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
urve.jakobson [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2891