Näytteenotto-ohjeet

Alkanoliamiinit leikkuunesteiden altistumisen indikaattorina metallintyöstössä

Näytteenotto

Veteen sekoittuvat metallintyöstönesteet (lastuamisnesteet, leikkuunesteet) ovat pääasiassa joko emulgoituvia öljymäisiä, puolisynteettisiä tai synteettisiä nesteitä. Määrällisesti tärkeimpiä lisäaineita ovat alifaattiset hiilivedyt ja erilaiset rasvahappojohdannaiset sekä alkanoliamiinit (pääasiassa erilaisia etanoliamiinijohdannaisia).

Amiinien ja alkanoliamiinien osuus tiivisteissä on tyypillisesti 10-40 %. Muista lisäaineista formaldehydia vapauttavat biosidit ja rasvahappojen  epäpuhtautena esiintyvät hartsihapot ovat terveysriskin kannalta huomioitavia yhdisteitä. Mainituista lisäaineista ainoastaan rasvahapot ja niiden esterit, joiden osuus tiivisteissä on 5-10 %, ovat niin huonosti haihtuvia että ne jäävät suodattimelle öljysumun pitkäaikaisessa keräyksessä.

Suosittelemme öljysumun mittaamista vain, jos suoraan osoittavalla mittarilla mitattu kokonaisaerosolipitoisuus ylittää 1 mg/m³ tai konepajassa on myös käytössä veteen  sekoittumattomia öljyjä.

Ilmanäytteiden keräys

Alkanoliamiinit esiintyvät monoetanoliamiinia lukuun ottamatta pääasiassa sumuina ilmassa, koska niiden höyrynpaineet ovat hyvin matalia. Ne kerätään rikkihappokäsitellylle lasikuitusuodattimelle. Kaikki etanoliamiinit, sekä sumu- että höyrymuodossa olevat, jäävät keräyksessä happosuodattimelle sulfaattisuoloina. Formaldehydista ja alkanoliamiinista tai morfoliinista koostuvat biosidit jäävät myös happosuodattimelle, mistä ne määritetään amiineina. Keräysnopeus on 1,5-2 L/min. Keräysaika 15-120 min.

0-näyte

Yksi avaamaton happosuodatinkeräin on hyvä olla mukana.

Ilmanäytteiden säilytys

Näytteet lähetetään mahdollisimman pian analysoivaan laboratorioon, niin etteivät ne jää postiin seisomaan viikonlopun yli. Säilytetään kuivassa ja valolta suojattuna. Näytteen säilyvyyttä parannetaan desorboimalla näyte 3 vuorokauden sisällä keräyksestä.

Analyysimenetelmä

Analysoimme seuraavat metallintyöstössä esiintyvät amiiniyhdisteet: monoetanoliamiini, dietanoliamiini, trietanoliamiini, N-metyylidietanoli-amiini, amino-2-propanoli, aminoetoksietanoli, N,N-dimetyyliaminoetanoli, aminometyylipropanoli ja morfoliini. Analyysi tehdään nestekromatografisesti MS/MS-menetelmällä, käyttäen kolmoiskvadrupoli-massaspektrometriä.

Menetelmän määritysraja on yhdisteestä riippuen 1,0-0,1 µg/näyte, eli 0,01 -0,001 mg/m³
100 litran näytteelle.

Keräinten tilaus

kemia [at] ttl.fi

Tiedustelut näytteenotosta ja analyysivalmiuksista

Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2198
Altiste
amiinit
Toimitusaika
20 työpäivää