Näytteenotto-ohjeet

Asbesti-ilmanäyte saneerauskohteissa (puhdastilamittaus)

Asbesti-ilmanäytteellä varmistetaan tilojen puhtaus osastointimenetelmällä tehdyn asbestipurkutyön (linjasaneeraus, korjaus, jne.) jälkeen. Tarvittaessa mittaus voidaan tehdä myös tiloista, joihin asbestikuitujen oletetaan kulkeutuneen. Osastointeja ja alipaineistusta ei saa poistaa ennen kuin tilat on asbesti-ilmanäytemittauksen analyysilla todettu puhtaiksi, jolloin mittaustulos ei saa ylittää puhtaan tilan raja-arvoa 0.01 asbestikuitua/cm3.

Välineet ja laitteisto

Ilmanäytteen vakiovirtauspumppu, akkukäyttöinen, imuteho kuormitettuna n. 2-3l/min., virtausnopeus tunnetaan ± 5 % tarkkuudella, kalibroituna ohjeen AR2303-TY-001 mukaisesti. Myös suurempaa virtausnopeutta voidaan käyttää esim. 8-10 l/min. On kuitenkin huomattava, ettei keräyssuodatin ylikuormitu.

Valmiiksi pakattu suodatinkotelo (esim. SKC 225-1604), jossa polykarbonaattisuodatin (Ø 25 mm, keskimääräinen huokoskoko 0,8 µm).

Muovinen ilmaletku

Kangasteippi (TESA)

Statiivi

Pumpputeline tai laboratoriokoura

Näytteenkeräys

Keräimiä voi tilata Työterveyslaitoksesta osoitteesta kemia [at] ttl.fi tai suoraan niiden toimittajalta esim. Oy Chroma-lab Ab:sta.

Näytteenkeräys   perustuu   soveltuvin   osin   standardiin   SFS   3860.   Asbesti   ja keraamiset  kuidut  kerätään  ilmasta  polykarbonaattisuodattimelle  akkukäyttöisellä vakiovirtauspumpulla virtausnopeudella 2,0-10 l/min. On kuitenkin huomattava, ettei keräyssuodatin ylikuormitu. Huomaa että puhdastilamittausta ei kannata tehdä tiloissa, joka on aistinvaraisesti havaittuna vielä pölyinen. Lisäksi tilan tulee olla kuiva.

Näytteenkeräysaika

Näytteenkeräysajan tulee olla sellainen, että hiukkaset levittäytyvät suodattimelle tasaiseksi kerrokseksi eivätkä peitä toisiaan. Näytteenkeräysaika tulisi olla n. 120 min ja kerättävä ilmamäärä vähintään 300 dm³. Kerättävä ilmamäärä voi olla suurempikin kuitenkin tilan pölyisyys huomioiden.

Mittauslaitteiston asennus

Aseta pumppu ja siihen liitetty keräin statiivissa olevaan pumpputelineeseen noin 150 cm:n korkeudelle, ks. kuva 1. Keräimen kapean pään tulee olla ylöspäin.

kuvituskuva
Kuva 1. Kiinteän mittauspisteen laitteiston asennus. 1. statiivi    2. pumppu    3. muoviletku    4. keräimen teippi    5. keräin    6. ilmavirta

Työn kulku

 1. Kirjoita  keräintä  ympäröivään  valkoiseen  teippiin  näytteen  numero.  Varmista keräimen tiiviys vielä ylimääräisellä kangasteipillä.
 2. Aseta suodatinkapseli vaakasuoraan tai loivasti keräyspuoli alaspäin (10°- 20°) laskeutuvien hiukkasten ja kuitujen kerääntymisen estämiseksi. Jos ilmanäyte kerätään tilasta, jossa on suurehko ulkopuolinen virtaus, keräin tulee asettaa vaakasuoraan. Keräimestä on myös poistettava koko näytteen sisäänmenon päätykorkki, ei ainoastaan sinistä tai punaista päätytulppaa.
 3. Asenna mittauslaitteisto paikoilleen kuvan 1 mukaiseksi.
 4. Käynnistä pumppu sekä kirjaa ylös kellonaika ja näytetiedot. Kirjaamiseen voi käyttää tilauskaavakettamme
 5. Suojaudu ja käy harjaamassa seiniä ja lattiapintoja kertakäyttöisellä lattiaharjalla 2-3 kertaa mittauksen aikana. Harjauksen tulee simuloida tilan normaalia käyttöä eli sen ei tule olla liian voimakasta. Lisäksi on varottava levittämästä harjauksella pölyä mittausalueen ulkopuolisiin puhtaisiin tiloihin. Käytä joka tilassa eri harjaa ja hävitä ne mittauksen jälkeen asbestijätteenä.
 6. Huolehdi siitä, että ilma pääsee kulkemaan vapaasti keräimen ja pumpun kautta ja että pumppu pysyy käynnissä koko näytteenkeräysajan.
 7. Näytteenoton päättyessä kirjaa ylös kellonaika tai lue näytteenottoaika suoraan pumpun  näytöltä.  Suodattimen  läpi  imetyn  ilman  tilavuus  lasketaan  kalibroidun pumpun kalibrointikertoimen ja käytetyn ajan perusteella.
 8. Sammuta pumppu. Varmista, että pumppu on sammunut. Kiinnitä keräimen päätykorkki ja -tulppa tiiviisti takaisin paikoilleen. Irrota keräin. Kiinnitä toinen päätytulppa keräimen kartiomaiseen päähän, joka oli kiinni pumpun letkussa.
 9. Pura mittauslaitteisto. Puhdista mittauslaitteet jo mittauspaikalla.
 10. Toimita    näytteet    analysoitaviksi. Lisätietoja näytetoimituksiin liittyen löytyy asbestianalyysit -sivulta.
 11. Pyyhi   pumppu   ja   letku   etanolilla   tai   vedellä.   Käytä   puhdistustoimissa vetokaappia tai ulkotilaa.

Kysy lisää asiantuntijalta

Jussi Lyyränen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
jussi.lyyranen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3396