Näytteenotto-ohjeet

Dieselnoen näytteenotto syklonin avulla

Menetelmällä analysoidaan alkuainehiilen pitoisuus kvartsisuodattimille kerätyistä alveolijakeisen pölyn näytteistä. Analyysissä sovelletaan NIOSHin menetelmää 5040 (Diesel particulate matter as elemental carbon).

Altistumista verrataan dieselmoottorien pakokaasuille asetettuun raja-arvoon alveolijakeiselle alkuainehiilelle (0,05 mg/m3, 21.2.2023 alkaen). Menetelmän kvantitatiivinen alue on 1.2-154 µg per näyte (25 mm kvartsisuodatin), mikä 8 h työpaikkanäytteessä vastaa 0,00090 mg/m3-0,12 mg/m3 (1,7-230 % sitovasta raja-arvosta).

Menetelmän määritysraja on 1,2 µg per näyte.

Näytteenottopumppu tulee kalibroida tilavuusvirralle 2,75 l/min käytettäessä GS-3 –   

syklonia. Dieselnoen raja-arvo on 2023 alkaen 0,05 mg/m3. Maanalaisen kaivostoiminnan ja tunnelirakentamisen osalta raja-arvoa sovelletaan 2026 alkaen. Alin ilmapitoisuus mitä mittauksilla voidaan todeta olisi hyvä olla vähintään 10 % HTP-arvosta (0,005 mg/m3). Tämä saavutetaan 1,5 h näytteenkeräysajalla.

Näytteenotto 

Kokoa näytekeräin seuraavan ohjeen mukaisesti:     

  1. Milliporen näytekeräin varustettuna näytenumerolla, suodattimella ja tukilevyllä.     
  2. Aukaise kolmiosaisen Millipore-keräimen kansi, poista pohjasta tulppa ja liitä sykloni keräimeen.     
  3. Aseta sykloni ja keräin näytteenpidikkeeseen ja liitä letku Millipore-keräimen pohjaosaan (kuva 1 ja 2). Aseta näytteenpitimen kelkka-osa tiiviisti paikalleen kiristäen takana olevaa ruuvia.     
  4. Liitä letku pumppuun ja käynnistä pumppu, merkitse tilauskaavakkeeseen näytteenoton aloitusaika.
  5. Näytteenoton loputtua pysäytä pumppu ja merkitse lopetusaika tilauskaavakkeeseen.
  6. Irrota letku näytekeräimestä ja näytekeräin pidikkeestä sekä Millipore-kasetti syklonista varovasti. Älä käännä syklonia, ettei suodattimelle varise ylimääräistä pölyä. Sykloni voi tarttua tiukasti kiinni suodatinkasettiin; on oltava varovainen ettei suodatin putoa.
  7. Aseta suodatinkasetin kansi kiinni ja sulje ilma-aukot "tulpilla".     
Syklonin ja keräimen asettaminen näytteenpidikkeeseen.

 

Näytteenottovälineiden tilaus: kemia [at] ttl.fi (kemia[at]ttl[dot]fi), puh. 030 474 2964.

 

Kysy lisää asiantuntijalta

Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926