Näytteenotto-ohjeet

Endotoksiinien näytteenotto-ohje

Endotoksiinit ovat bakteerien rakenneosia, jotka luokitellaan biologisiin altisteisiin. Ne vapautuvat ympäristöön bakteerien levitessä ilmaan, esimerkiksi pölyn tai roiskeiden mukana. Samoin niitä vapautuu, kun bakteereita tapetaan biosideillä, UV-valolla, otsonilla jne. Työympäristöissä, joissa epäillään esiintyvän korkeita bakteeripitoisuuksia, on aiheellista kerätä endotoksiininäytteitä. Altistuminen endotoksiineille tapahtuu pääasiassa hengitysteitse.

Endotoksiinien on todettu aiheuttavan mm. kroonista bronkiittia ja orgaanisen pölyn aiheuttamaa kuumeoireilua (ODTS) sekä heikentävän keuhkojen toimintakykyä. Suomessa ei ole toistaiseksi virallista HTP-arvoa ilman endotoksiinipitoisuuksille. Terveysperusteiseksi, ilman endotoksiinipitoisuuden 8-tunnin raja-arvoksi on ehdotettu 90 EU/m3 (EU  =  endotoxin unit eli endotoksiiniyksikkö). Kyseisen endotoksiinipitoisuuden ylittyessä työntekijöille saattaa aiheutua hetkellisiä tai pitkäaikaisia terveyshaittoja.

Työterveyslaitoksella analysoidaan endotoksiineja ilma-, neste- ja materiaalinäytteistä

Ilmanäytteet otetaan IOM-keräimillä käyttäen kalibroituja pumppuja  (tilavuusvirta  2  l/min). Näytteenoton jälkeen suodattimet siirretään steriileillä pinseteillä näytepulloon ennen lähettämistä (huomioi nesteen säilyvyys näytepullossa 7 vrk). Ilmanäytteisiin otetaan myös kenttänolla, joka käsitellään samoin kuin varsinaiset näytteet, mutta suodattimen läpi ei imetä ilmaa. Jokainen mittaaja ottaa oman kenttänollansa. Kenttänollia ei laskuteta asiakkaalta. Neste- ja materiaalinäytteet otetaan suoraan steriileihin astioihin.

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä finas.fi -verkkosivuilta.

Näytteiden lähetys

Näytteet lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. Perjantaita ei suositella näytteenottopäiväksi, koska näytteiden säilyminen viikonlopun yli on epävarmaa.

Laboratorion osoite:

Postiosoite:
Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
70032 TYÖTERVEYSLAITOS

Käyntiosoite:
Työterveyslaitos
Tutkimuskeskus Neulanen
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO

Näytteenottovälineiden tilaus (viimeistään viikkoa ennen näytteenottoa)
puh. 040 588 3451
[email protected]
Ilmoita näytteenottopäivä tilauksessasi näytteenottovälineiden lähettämistä varten.

Pirkko Ilkka

asiantuntija
Sähköpostiosoite
pirkko.ilkka [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7002
Sirpa Pennanen

Sirpa Pennanen

johtaja
Sähköpostiosoite
sirpa.pennanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7234