Näytteenotto-ohjeet

Happoanhydridit teollisuusilmassa

Orgaaniset happoanhydridit ovat pienimolekyylisiä reaktiivisia yhdisteitä. Happoanhydrideja käytetään kovettimina epoksi-, alkydi-, polyesteri- ja epoksipolyesterihartsituotannossa. Kyseisiä hartseja käytetään sideaineina maaleissa (alkydi,- poltto- ja pulverimaalit), liimoissa, lakoissa, lattiapinnoitteissa, metallipinnoitteissa (polyamidi- ja imidipinnoitteet), elektroniikkateollisuudessa eristeinä, komposiiteissa ja valmistettaessa erilaisia muoviteollisuuden tuotteita. Klooratut anhydridit, kuten tetraklooriftaalihappo- ja klorendianhydridi, ovat käytössä palonestoaineina mm. epoksi- ja polyesterihartseissa. Anhydridit voivat myös esiintyä lämpöhajoamistuotteina, kun edellä mainitut tuotteet tai tietyt pehmittimet prosessoidaan korotetussa lämpötilassa. Altistuminen anhydrideille voi aiheuttaa herkistymistä.

Happoanhydridien keräys ilmasta

OVS-keräin (SKC 226-56), jossa kasikuitusuodatin on korvattu teflonsuodattimella: ftaalihappoanhydridi (PA), maleiinianhydridi (MA), klorendianhydridi (CIA)

Tenax-adsorbentti (SKC 226-35-03):

heksahydroftaalihappoanhydridi (HHPA), metyyliheksahydroftaalihappoanhydridi (MHHPA), tetrahydroftaalihappoanhydridi (THPA), metyylitetrahydroftaalihappoanhydridi (MTHPA)

Keräysnopeus yleensä 1 l/min. Keäysaika (5 min – 5 h) riippuu mitattavasta kohteesta sekä arvioidusta ilmapitoisuudesta.

Maleiinihappoanhydridille keräysnopeus 0,2 – 1 l/min ja ilmamäärä 20 – 80 l. Näytteenoton aikana mitataan myös lämpötila ja kosteus. Ilmanäytteet analysoidaan kaasukromatografisesti GC/MS-laitteistolla. Menetelmän toteamisraja on anhydiridikohtainen, ≤ 0,0001 mg/m³ 300 l ilmanäytteelle.

Ilmanäytteen säilytys ja lähettäminen

Näytteet lähetetään alla olevaan osoitteeseen niin, etteivät ne jää postiin viikonlopun ajaksi. Näytteet säilytetään lyhytaikaisesti (esim. viikonlopun yli) jääkaapissa.

Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Tiedustelut analyysivalmiudesta ja keräinten valinnasta

Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2198