Näytteenotto-ohjeet

Hengittyvän pölyn näytteenotto

Työpaikan ilmasta voidaan määrittää hengittyvän pölyn pitoisuuksia työntekijöiden pölyaltistumisen arvioimiseksi tai työsuojeluteknisiin tarkoituksiin. Jos tutkittavalle pölylle on annettu hengittyvän pölyn HTP-arvo, myös mittaukset tulee tehdä hengittyvän pölyn menetelmällä.

Yleisimmin hengittyvän pölyn analyyseja tehdään mm. epäorgaaniselle pölylle, orgaaniselle pölylle, puupölylle, jauhopölylle ja sementtipölylle.

Hengittyvä pöly koostuu jakeesta, joka hengitetään suun ja nenän kautta, pelkän alveolijakeen mittauksiin on olemassa omat menetelmänsä. Pölynäytteen koostumus (esimerkiksi metallit) voidaan tarvittaessa määrittää erikseen ja tuloksen perusteella voidaan laskea myös pölyn ainesosien pitoisuudet työpaikan ilmassa. (Huom! menetelmä ei sovellu esim. asbestipölymittauksiin tai pölyn koostumuksen mikroskooppisiin tutkimuksiin).

Ilmanäyte kerätään pumpun avulla 25 mm läpimittaiselle suodattimelle IOM-keräimellä tilavuusvirralla 2,0 l/min kiinteästä mittauspaikasta tai yksittäisen työntekijän hengitysvyöhykkeeltä. Jos näyte kerätään läheltä pölylähdettä, josta on mahdollista päätyä suuria, hengittyvään jakeeseen kuulumattomia partikkeleja suodattimelle (esim. puuntyöstö), suositellaan Button-keräimen käyttöä.

Näytteenotto

-
  1. IOM-keräimen suojakansi poistetaan näytteenoton ajaksi vetämällä se varovasti pois, jotta keräin ei aukeaisi. Suojatulpat poistetaan ja keräin kiinnitetään pumpun letkuun.
  2. Kiinteässä mittauspaikassa pumppu ja siihen liitetty keräin asetetaan pystysuuntaisesti statiivissa olevaan telineeseen n. 1,5 metrin korkeudelle (kuva).
  3. Hengitysvyöhykemittauksessa pumppu kiinnitetään työntekijän vyölle, ja keräin asetetaan lähelle työntekijän hengitysvyöhykettä. Huolehditaan, että ilma kulkee vapaasti keräimen kautta.
  4. Kerätyn näyteilman tilavuuden tulee olla välillä 0,1 – 1 m3.
  5. Näytteenoton jälkeen keräin suljetaan tulpilla ja kannella tiiviisti ja toimitetaan täytetyn tilauskaavakkeen kanssa laboratorioon punnittavaksi. Pölyn laadun ilmoittaminen on tärkeää, koska sen perusteella tiedetään mihin HTP-arvoon analyysitulosta verrataan. Jos näytteestä tehdään jatkoanalyyseja, niistä ilmoitetaan tilauslomakkeessa.

Nollasuodattimet

Kenttänollanäyte käsitellään samoin kuin muutkin näytteet, mutta kuitenkin ilman näytteenkeräystä. Kenttänollanäytteen keräin avataan ja suljetaan samalla tavalla kuin näytekeräimet. Kenttänollien avulla arvioidaan näytteenkäsittelystä aiheutuvaa epävarmuutta.

Keräinten ja pumppujen tilaus

Keräimet ja mahdollisesti vuokrattavat pumput tilataan osoitteesta kemia [at] ttl.fi (kemia[at]ttl[dot]fi).

Tilaus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua toimitusajankohtaa. Keräimet tulee käyttää viimeistään 3 kuukauden kuluessa keräintilauksen tekemisestä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926

Kanlaya Le

erikoislaboratoriomestari
Sähköpostiosoite
kanlaya.le [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2510