Näytteenotto-ohjeet

Kvartsin näytteenotto-ohje

Kvartsin näytteenotto syklonin avulla

Menetelmällä määritetään alveolijakeisen pölyn kvartsipitoisuus (kiteinen piidioksidi, SiO2) käyttäen röntgendiffraktio- tai FT-IR-tekniikkaa. Tulokset ilmoitetaan yksikössä milligrammaa kuutiometriä kohden (mg/m³). Menetelmän määritysraja on 5 µg/näyte XRD:llä ja 2 µg/näyte FT-IR:llä SiO2:na mitattuna.

Näytteenotto

Alveolijakeisen pölyn kerääminen tulee tehdä standardin EN-481 mukaan. Keräysmenetelmän tulee noudattaa standardissa määriteltyä alveolijakeisen pölyn sopimuskäyrää, jossa keräystehokkuus aerodynaamiselta halkaisijaltaan 4,0 µm:n hiukkasilla on 50 %.

Kvartsinäyte kerätään vakiovirtauspumpulla pohjalevyllä ja suodattimella (Ø 25 mm tai 37 mm) varustetulle kolmiosaisella ns. Millipore-keräimellä, johon on asetettu alveolijakeen erotteleva GS-3 -sykloni. Alveolijakeisen pölyn määritysraja on 0,06 mg/näyte käytettäessä Ø 25 mm MP-keräintä ja 0,15 mg/näyte käytettäessä Ø 37 mm MP-keräintä.

HUOM! Näytteet, jossa kalsiittipitoisuus ylittää 20% (w/w), tarvitsevat erilaisen esikäsittelyn ja siitä tulee ilmoittaa laboratorioon.

Näytteenottopumppu tulee kalibroida tilavuusvirralle 2,75 l/min käytettäessä GS-3 –syklonia. Kvartsin HTP-arvo on 0,05 mg/m³. Suositeltava määritysraja ilmapitoisuudelle on 10 % HTP-arvosta (0,005 mg/m³). Tämä saavutetaan 6 h näytteenkeräysajalla.

Kokoa näytekeräin seuraavan ohjeen mukaisesti:

  • Milliporen näytekeräin varustettuna näytenumerolla, suodattimella ja tukilevyllä.
  • Aukaise kolmiosaisen Millipore-keräimen kansi, poista pohjasta tulppa ja liitä sykloni keräimeen.
  • Aseta sykloni ja keräin näytteenpidikkeeseen ja liitä letku Millipore-keräimen pohjaosaan (kuva 1 ja 2). Aseta näytteenpitimen kelkka-osa tiiviisti paikalleen kiristäen takana olevaa ruuvia.
  • Liitä letku pumppuun ja käynnistä pumppu. Merkitse tilauskaavakkeeseen näytteenoton aloitusaika.
  • Näytteenoton loputtua pysäytä pumppu ja merkitse lopetusaika tilauskaavakkeeseen.
  • Irrota letku näytekeräimestä ja näytekeräin pidikkeestä sekä Millipore-kasetti syklonista varovasti. Älä käännä syklonia, ettei suodattimelle varise ylimääräistä pölyä. Sykloni voi tarttua tiukasti kiinni suodatinkasettiin; on oltava varovainen ettei suodatin putoa.
  • Aseta suodatinkasetin kansi kiinni ja sulje ilma-aukot “tulpilla”.

Näytteenottovälineiden tilaus

puh. 030 474 2964

kemia [at] ttl.fi (kemia[at]ttl[dot]fi)

-
-
-

Syklonin tulppaa ei saa irrottaa!

Yhteyshenkilö

Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926