Näytteenotto-ohjeet

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) näytteenotto ilmasta

Altiste
PAH-yhdisteet
Toimitusaika
15 työpäivää

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) mittausmenetelmässä ilmanäytteestä analysoidaan EPA:n (Yhdysvaltojen ympäristösuojeluvirasto) priorisoimat 16 PAH-yhdistettä. PAH-yhdisteet jakautuvat ilmassa sekä kaasu- että hiukkasfaasiin. Naftaleeni, joka on PAH-yhdisteryhmän haihtuvin, on yleensä höyryjakeen pääkomponentti. Höyryjakeessa esiintyvät myös asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni sekä antraseeni. Fluoranteeni ja pyreeni esiintyvät sekä höyry- että hiukkasjakeessa.

Hiukkasjakeen yhdisteet ovat vaikeasti huoneenlämpötilassa haihtuvia (kiehumispisteet 375 -545 ºC). Tähän ryhmään kuuluvat: bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni, bentso[ghi]peryleeni sekä lisäksi fluoranteeni ja pyreeni, jotka esiintyvät osittain myös höyrymuodossa.

Analyysiä varten yhdisteet uutetaan keräimestä liuottimella ja määritetään käyttäen GC/MS-laitteistoa.

Höyryinä esiintyvät PAH-yhdisteet:

Näytteenkeräin: XAD-adsorbentti, esimerkiksi Orbo 43 (Supelco)
Virtausnopeus 0,1 – 1,0 l/min ja ilmamäärä 10 – 100 l
Määritysrajat: n. 0,2 µg/m³ (10 l näyte) ja n. 0,02 µg/m³ (100 l näyte)
Huom! Sisäilmanäytteille suositellaan 100 l näytemäärää (1,0 l/min).

Hiukkasiin sitoutuneet PAH-yhdisteet:

Näytteenkeräin: teflonsuodatin (ø 37 mm).
Virtausnopeus 2 l/min ja ilmamäärä vähintään 400 l
Määritysrajat: n. 0,006 µg/m³ (800 l näyte)

Keräinten tilaaminen ja näytteiden toimittaminen:

Keräimet tilataan analysoivasta laboratoriosta ja toimitetaan näytteenoton jälkeen mahdollisimman nopeasti mittaus- ja tilaajatietoineen alla olevaan osoitteeseen. Jos näytteitä ei voida lähettää heti, ne on hyvä säilyttää jääkaapissa.

Keräintilaukset ja tiedustelut:

[email protected]
puh. 030 474 2964

Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki

PAH-yhdisteiden näytteenotto ilmasta

PAH-näytteenotto XAD-putkeen  (Orbo-43)

  1. Katkaise lasiputken päät.
  2. Liitä XAD-putki pumppuun silikoniletkulla. Putken adsorbenttipään tulee olla pumppua kohden.
  3. Käynnistä pumppu. Merkitse näytteenoton aloitusaika ja pumpun tunniste mittauspöytäkirjaan.
  4. Näytteenoton loputtua: sulje pumppu, merkitse lopetusaika ja pumpun lukema mittauspöytäkirjaan.
  5. Irrota XAD-putki, sulje päät muovitulpilla.

Säilytä näyte jääkaapissa ennen laboratorioon lähettämistä.

PAH-näytteenotto suodattimeen

  1. Irrota suodatinkotelon kansi ja alaosan tulppa.
  2. Liitä suodatinkotelo pumppuun silikoniletkussa olevan adapterin avulla (lähetetään keräimen mukana).
  3. Käynnistä pumppu, merkitse näytteenoton aloitusaika ja pumpun tunniste mittauspöytäkirjaan.
  4. Näytteenoton loputtua: sulje pumppu, merkitse lopetusaika ja pumpun lukema mittauspöytäkirjaan.
  5. Irrota suodatinkotelo adapterista, sulje kannella ja tulpilla.

Jos on roiskevaara, näyte voidaan kerätä kansi kiinni, irrottamalla kannen tulppa.

Säilytä näyte jääkaapissa ennen laboratorioon lähettämistä.

Katso näytteenotto videoilta

Kaasumaiset PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt kerätään ilmasta kalibroidun ja tarkastetun pumpun avulla XAD-putkeen. PAH-yhdisteiden lähteitä sisäilmassa ovat mm. vanhat kivihiilitervaan perustuvat tuotteet, joita on aiemmin käytetty vesi- ja kosteuseristeinä (pahvit, kermit, bitumimassat). PAH-yhdisteitä syntyy myös epätäydellisen palamisen seurauksena.

Partikkeleihin sitoutuneet PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt kerätään ilmasta kalibroidun ja tarkastetun pumpun avulla suodattimelle. PAH-yhdisteiden lähteitä sisäilmassa ovat mm. vanhat kivihiilitervaan perustuvat tuotteet, joita on aiemmin käytetty vesi- ja kosteuseristeinä (mm. pahvit, kermit, bitumimassat). PAH-yhdisteitä syntyy myös epätäydellisen palamisen seurauksena.

Kysy lisää asiantuntijalta

Outi Kammonen

asiantuntija
Sähköpostiosoite
outi.kammonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2951