Näytteenotto-ohjeet

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) näytteenotto ilmasta

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) on luokiteltu syöpävaarallisiksi yhdisteiksi. PAH-yhdisteitä voi esiintyä sisäilmassa, jos rakennuksen materiaaleissa on käytetty esim. kreosoottia sisältäviä materiaaleja. Työpaikkoja ja aloja joilla PAH-yhdisteille voi altistua ovat mm. koksaamot, konepajat, valimot, puun kreosoottikyllästys, ratatyöt, savusukellus, savustamot, bitumityöt, jätteiden poltto, lämpövoimalat ja nuohous.

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) mittausmenetelmässä ilmanäytteestä analysoidaan EPA:n (Yhdysvaltojen ympäristösuojeluvirasto) priorisoimat 16 PAH-yhdistettä sekä 1-, ja 2-metyylinaftaleenit. PAH-yhdisteet jakautuvat ilmassa höyry- ja hiukkasfaasiin. Naftaleeni, joka on PAH-yhdisteryhmän haihtuvin, on yleensä höyryjakeen pääkomponentti. Höyryjakeessa esiintyvät myös asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni sekä antraseeni. Fluoranteeni ja pyreeni esiintyvät sekä höyry- että hiukkasjakeessa.

Hiukkasjakeen yhdisteet ovat vaikeasti huoneenlämpötilassa haihtuvia (kiehumispisteet 375 -545 ºC). Tähän ryhmään kuuluvat: bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni, bentso[ghi]peryleeni sekä lisäksi fluoranteeni ja pyreeni, jotka esiintyvät osittain myös höyrymuodossa.

Höyryinä esiintyvät PAH-yhdisteet:

Näytteenkeräin: XAD-adsorbentti, esimerkiksi Orbo 43 (Supelco)
Virtausnopeus 0,1 – 1,0 l/min
Määritysrajat: n. 0,2 µg/m³ (10 l näyte) ja n. 0,02 µg/m³ (100 l näyte)
Huom! Sisäilmanäytteille suositellaan 100 l näytemäärää (1,0 l/min).

Hiukkasiin sitoutuneet PAH-yhdisteet:

Näytteenkeräin: teflonsuodatin (ø 37 mm).
Virtausnopeus 1-2 l/min 
Määritysrajat: n. 0,006 µg/m³ (800 l näyte)

Keräimet tilataan  laboratoriosta ja toimitetaan näytteenoton jälkeen mahdollisimman nopeasti mittaus- ja tilaajatietoineen alla olevaan osoitteeseen.

Keräintilaukset ja tiedustelut:

kemia [at] ttl.fi
puh. 030 474 2964

Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki

PAH-yhdisteiden näytteenotto ilmasta

PAH-näytteenotto XAD-putkeen  (Orbo-43)

  1. Katkaise lasiputken päät, esim. saksilla (varo sirpaleita).
  2. Liitä XAD-putki pumppuun silikoniletkulla. Putken adsorbenttitäytteen tulee olla pumppua kohden (keräyssuunta on merkitty nuolella putkeen).
  3. Käynnistä pumppu. Merkitse näytteenoton aloitusaika, pumpun ja keräimen tunnisteet mittauspöytäkirjaan.
  4. Näytteenoton loputtua: sammuta pumppu ja merkitse lopetusaika mittauspöytäkirjaan.
  5. Irrota XAD-putki, sulje päät muovitulpilla.

PAH-näytteenotto suodattimelle

  1. Irrota suodatinkotelon tulpat.
  2. Liitä suodatinkotelo pumppuun silikoniletkulla.
  3. Käynnistä pumppu, merkitse näytteenoton aloitusaika, keräimen ja pumpun tunnisteet mittauspöytäkirjaan.
  4. Näytteenoton loputtua: sammuta pumppu ja merkitse lopetusaika mittauspöytäkirjaan.
  5. Irrota suodatinkotelo ja sulje tulpilla.

Katso näytteenotto videoilta

Kaasumaiset PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt kerätään ilmasta kalibroidun ja tarkastetun pumpun avulla XAD-putkeen. PAH-yhdisteiden lähteitä sisäilmassa ovat mm. vanhat kivihiilitervaan perustuvat tuotteet, joita on aiemmin käytetty vesi- ja kosteuseristeinä (pahvit, kermit, bitumimassat). PAH-yhdisteitä syntyy myös epätäydellisen palamisen seurauksena.

Partikkeleihin sitoutuneet PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt kerätään ilmasta kalibroidun ja tarkastetun pumpun avulla suodattimelle. PAH-yhdisteiden lähteitä sisäilmassa ovat mm. vanhat kivihiilitervaan perustuvat tuotteet, joita on aiemmin käytetty vesi- ja kosteuseristeinä (mm. pahvit, kermit, bitumimassat). PAH-yhdisteitä syntyy myös epätäydellisen palamisen seurauksena.

Kysy lisää asiantuntijalta

Outi Kammonen

asiantuntija
Sähköpostiosoite
outi.kammonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2951
Altiste
PAH-yhdisteet
Toimitusaika
15 työpäivää