Näytteenotto-ohjeet

Typpioksiduulin (N2O) näytteenotto diffuusiokeräimellä

Menetelmällä määritetään typpioksiduulin eli ilokaasun pitoisuus ilmasta. Menetelmää voidaan käyttää arvioitaessa työntekijän työperäistä altistumista typpioksiduulille sekä tutkittaessa HTP-raja-arvojen toteutumista työskentelytiloissa.

Molekyyliseulalla täytettyä ATD-diffuusiokeräintä (ATD = automatic thermal desorption) käytetään passiiviseen, diffuusioon perustuvaan ilmassa olevan typpioksiduulin näytteenottoon. Menetelmä soveltuu kvantitatiiviseen analyysiin. Keräin toimitetaan joko pidikkeen kanssa tai ilman sitä. Kuva keräimestä on ohjeen lopussa. Keräintä tulee kosketella vain puhtain, rasvattomin käsin.

 1. Ota keräin ja verkolla varustettu diffuusiopää pussistaan/astiastaan.
 2. Kirjoita tilauslomakkeeseen tai omaan vastaavaan lomakkeeseen keräimen rungossa oleva keräimen numero.
 3. Poista keräimen pidikkeen puoleisesta päästä sulkutulppa ja aseta sen tilalle verkolla varustettu diffuusiopää. Työnnä diffuusiopää samalla kiertäen pohjaan asti siten, että diffuusiopään kumitiiviste asettuu putken uraan. Jos pidikettä ei ole, niin poista putken urien puoleisesta päästä sulkutulppa ja aseta tilalle diffuusiopää. Näytteenotto alkaa tästä hetkestä. Kirjoita alkamisajankohta (päivämäärä ja kellonaika) muistiin.
 4. A) Tarkista, että keräimen takapään sulkutulppa on tiiviisti kiinni. B) (Tämä kohta ei ole pakollinen.) Jos keräin on tarkoitus kiinnittää henkilön vaatetukseen ja se tuntuu haitallisen painavalta, poista myös takapään sulkutulppa ja aseta sen tilalle kevyt alumiinitulppa tai muovitulppa, edellyttäen, että näitä tulppia on toimitettu keräimen mukana.
 5. Kirjoita muistiin mittauskohde. Sijoita keräin mittauskohteeseen noudattaen seuraavia ohjeita:
  1. Keräin voidaan sijoittaa kiinteään pisteeseen tai henkilön vaatetukseen.
  2. Huoneen yleispitoisuuden mittauksessa sopivin paikka on yleensä huoneen keskellä 1 – 1,8 m:n korkeudella lattiasta, vähimmäisetäisyys seinästä 1 m. Huonoja paikkoja ovat seinänvieret ja nurkat, joissa ilman liike on hidas, sekä paikat, joissa ihmiset liikkuessaan tönivät keräintä.
  3. Keräin voidaan ripustaa esim. rauta- tai muulla langalla roikkumaan valaisimesta tai jostain sopivasta pidikkeestä kuitenkin niin, ettei valaisimen lämpö tai tuloilman suihku vaikuta keräimeen.
  4. Pölylaskeuman johdosta keräin on suositeltavaa sijoittaa diffuusiopää alaspäin.
  5. Keräintä ei saa kiinnittää minkäänlaisilla teipeillä tai liimatarroilla.
  6. Henkilökohtaisessa näytteenotossa keräin kiinnitetään vaatetukseen mahdollisimman lähelle hengitysvyöhykettä, esim. kiinnityspidikkeen avulla kaulukseen tai kynän tavoin rintataskuun diffuusiopää ylöspäin.
 6. Jätä keräin mittauskohteeseen tietyksi ajaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti: Näytteenkeräysaika 15 min – 8 h.
 7. Näytteenoton päätyttyä kirjaa lopetusaika (päivämäärä ja kellonaika), irrota diffuusiopää kiertäen ja vetäen sekä aseta sen paikalle takaisin alkuperäinen sulkutulppa kiristäen sormin ilman työkaluja tiukalle. Tarkista, että keräimen toinenkin pää on huolellisesti suljettu. Jos keräimen takapäähän oli pantu alumiini- tai muovitulppa (kohta 4B), aseta myös sen paikalle takaisin alkuperäinen sulkutulppa.
 8. Pane keräin ja diffuusiopää pussiinsa/astiaansa ja mahdolliset muut palautettavat tarvikkeet mukaan ja tuo tai lähetä näyte analysoitavaksi laboratorioon.
 9. Toimita laboratorioon myös seuraavat lomakkeet ja tiedot:
  1. Tilauslomake täytettynä (keräimen numero, mittauskohde, näytteenoton aloitus- ja lopetusajankohta sekä tutkittavat aineet)
  2. Näytteenkeräysajankohdan lämpötila. Lämpötilaa ei tarvitse ilmoittaa, jos se on 18 – 25 °C.
  3. Mahdolliset keräintä kohdanneet onnettomuudet, kuten jonkin kiinteän tai nestemäisen aineen roiskuminen keräimeen tai ulkona kastuminen ja maahan putoaminen
 10. Jos keräintä ei voida välittömästi toimittaa laboratorioon, säilytä sitä puhtaassa, kuivassa, hajuttomassa ja kemikaalittomassa tilassa, mieluiten jää- tai viileäkaapin lämpötilassa.

Huom. Keräimiä ei saa säilyttää kolmea viikkoa kauempaa.

-

 

Analysoivan laboratorion osoite:

Työterveyslaitos

Työympäristölaboratoriot

PL 40

00032 TYÖTERVEYSLAITOS

(Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki)

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Susanna Viitasaari

asiantuntija
Sähköpostiosoite
susanna.viitasaari [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2464