-
Palvelu

TuleFix – työkuormituksen etämittaus työterveyshuollon käyttöön

TuleFix on työterveyshuolloille kehitetty työkuormituksen etämittausmenetelmä, joka perustuu liikkeen ja lihaksen sähköisen aktiivisuuden analysointiin.

Menetelmä on kustannustehokas ja helppokäyttöinen työkalu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
Kysy lisää tai tilaa palvelu

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Lainaus
Työkyky- ja muutosjohtaminen kaipaa tuekseen mitattuja näyttöjä sen vaikuttavuudesta.
Kirjoittaja
EK-SAK-STTK tuottavuusasiantuntijaryhmä

TuleFix auttaa arvioimaan työn turvallisuutta, tunnistamaan kehittämiskohteet ja seuraamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta

TuleFixiä voidaan käyttää muun muassa työpaikkaselvityksen tarkentamiseen osana työkyvyn ja työterveyden arviointia sekä työsuojeluun liittyvissä työturvallisuuden arvioinneissa. Menetelmä auttaa työterveyden ammattilaisia lausumaan

 • työn turvallisuudesta
 • kehittämistarpeista ja -kohteista, sekä
 • työtehtävien kuormituksista suhteessa työntekijään.
-

TuleFix mittaa työn fyysisiä kuormitustekijöitä sekä tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuneisuutta

TuleFix-menetelmällä voidaan selvittää

 • työssä esiintyviä fyysisiä kuormitustekijöitä, kuten työasennot, kannettavat taakat ja työympäristön kuormitustekijät
 • työntekijän tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuneisuutta

Tulosten pohjalta on mahdollista tarkastella työn aikaista kuormittumista. Tämä mahdollistaa työterveyshuollolle ja yritykselle terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn (varhainen tuki) liittyvät kehitys- ja tukitoimet.

Hyötyjä saavat niin yritys, työterveyshuolto, työntekijä kuin työsuojelukin

 • Yritys: TuleFix auttaa yritystä täyttämään lain velvoitteet työturvallisuusriskien selvittämiseksi ja minimoimaan työkuormitusta. Riskien ehkäisy vähentää tuki- ja liikuntaelinvaivoista aiheutuvia poissaoloja ja lisää työn tuottavuutta.
 • Työterveyshuolto: Mitattu tieto työn kuormituksesta auttaa työterveyshuoltoa tarkentamaan työpaikkaselvityksiä, ennaltaehkäisemään haittoja, tukemaan työ- ja toimintakykyä sekä seuraamaan kehitystä. 
 • Työntekijä saa yksilöidyn palautteen ja suosituksia työn tuunaamiseksi ja työssä jaksamiseksi. Työhyvinvointi ja varhainen tuki edesauttavat pitkiin työuriin.
 • Työsuojelu: Mittauksiin perustuva tieto auttaa tiedostamaan työturvallisuusriskit sekä kohdentamaan investoinnit ja kehittämistoimenpiteet oikein. Fyysinen ylikuormitusriski pienenee.

TuleFixiä on helppo käyttää

Menetelmän käyttöönottoon tarvitaan:

 • älypuhelin
 • mobiilisovellus
 • EMG-podit
 • tietokone
 • koulutus menetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan

Fyysistä kuormitusta arvioidaan työtehtävälle tyypillisissä työvaiheissa. Mittausten jälkeen tulokset siirretään puhelimesta pilvipalvelimelle analysoitavaksi.

Ennen menetelmän käyttöönottoa on suoritettava verkkokoulutus

TuleFixin käyttöönotto edellyttää koulutuksen suorittamista. Verkkovalmennuksen tavoitteena on menetelmän hahmottaminen sillä tasolla, että käyttäjä oivaltaa käytön ja analysoinnin periaatteet ja ymmärtää, missä tilanteissa TuleFix on tärkeä osa esim. työpaikkaselvityksiä.

Valmennus koostuu:

 • verkkovälitteisistä asiantuntijakohtaamisista, jotka tallennetaan
 • aktivoivasta verkkomateriaalista
 • oppimisen tukipalveluista (aktivointiviestit, oppimisen tuki ja analytiikkapalvelut tilaajalle)

TuleFix-työkalupakki sisältää laitteet, tuen ja analyysejä

Koulutuspaketti sisältää:

 • 3kk:n maksuttomat analyysit
 • 4 EMG-podia, puhelin, helpdesk

Kuukausilisenssi sisältää:

 • 4 EMG-podia, puhelin, helpdesk
 • Maksuttomat analyysit

Kysy palvelusta!

Rauttola Ari-Pekka

Ari-Pekka Rauttola

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
ari-pekka.rauttola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2465
Kristian Lukander

Kristian Lukander

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
kristian.lukander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2531