Personer över 55 år mår bra i arbetet, men negativa åldersattityder hindrar fortsatta arbetskarriärer

Ju äldre arbetstagare, desto bättre arbetshälsa. Äldre arbetstagare upplever mer arbetsengagemang och mindre tristess på jobbet än yngre åldersgrupper. Däremot gör negativa åldersattityder det svårt för personer över 55 att bli anställda, att arbeta och att fortsätta sin karriär. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att arbetsplatser aktivt stöder äldre arbetstagares karriärer.
kuvituskuva: vanhempi
Henkilökuva: Mervi Ruokolainen
Mervi Ruokolainen
Janne Kaltiainen
Janne Kaltiainen
Henkilökuva Mikko Härmä
Mikko Härmä

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 27.10.2023 

Personer över 55 år har en bättre upplevelse av sin egen arbetshälsa än yngre åldersgrupper. Arbetsengagemang är vanligare och tristess är mindre vanligt bland äldre arbetstagare.

– Bättre arbetsförhållanden stödjer äldre arbetstagares arbetshälsa. Det finns färre belastande faktorer i arbetet och mer resurser än hos yngre arbetstagare, säger Janne Kaltiainen, specialforskare vid Arbetshälsoinstitutet. 

Forskningsresultaten från Miten Suomi voi? (Hur mår Finland), som presenterades vid Työpuntari-evenemanget, visar att man längre fram i arbetskarriären till exempel upplever mer självständighet och mindre monotoni och fysisk belastning i arbetet. Med åldern betonas de positiva effekterna av arbete på resten av livet.

 I denna studie var högre ålder inte förknippad med lägre upplevd arbetsförmåga.

– Trots detta är det svårt för framförallt personer över 55 år att hitta arbete igen efter att ha blivit arbetslösa. Negativa åldersattityder gör det svårt för äldre att bli anställda, att arbeta och att fortsätta sin karriär, säger specialforskare Mervi Ruokolainen från Arbetshälsoinstitutet.

Möjligheter att påverka hjälper till att kombinera arbete och vård av anhörig

Ruokolainen undrar varför arbetsförmågan och fortsatt arbete inte stöds fullt ut på finska arbetsplatser. 

– Vi har olika metoder för att få fler anställda att fortsätta sin karriär fram till pensionen. Anpassning av arbetet bör utnyttjas mer mångsidigt. Genom att anpassa arbetsroller och arbetsuppgifter kan man stödja orken samt utnyttja kompetens och styrkor. Man kan påverka skadliga attityder och sätt att prata, till exempel genom att utbilda cheferna, säger Ruokolainen.

En ny utmaning för förlängning av arbetskarriären är det ökande ansvaret för att vårda äldre anhöriga. Det är viktigt att arbetsplatserna är förberedda på att en kombination av arbete och omsorg kräver nya former av flexibilitet.

– Goda möjligheter att påverka arbetstiden förlänger arbetskarriären. Möjligheterna att påverka är särskilt viktiga i skiftarbete, säger forskningsprofessor Mikko Härmä.

Rekommenderade åtgärder för att förlänga arbetskarriären hos äldre

Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att arbetsplatserna aktivt stöder fortsatta arbetskarriärer för äldre arbetstagare:

  • Möjliggör anpassning av arbetet, med hänsyn till de äldre anställdas synpunkter. 
  • Arbetstidsplanering som tar hänsyn till återhämtning.
  • Erkänn de äldres kompetens som grund för utveckling. Utnyttja kompetens och för den vidare i nya uppgifter, till exempel mentorskap för unga.
  • Påverka attityder och sätt att prata, till exempel utbildning i åldersattityder och åldersmedvetet ledarskap för chefer.
  • Stöd äldre arbetstagarna i frivillig planering och uppställande av mål mot slutet av deras karriär. Utvidga praxis för samordning av arbete och privatliv till att omfatta också vård av äldre nära och kära.
  • Rekrytering som förebygger åldersdiskriminering.

Läs mer

 

Ytterligare information

  • specialforskare Mervi Ruokolainen, mervi.ruokolainen [at] ttl.fi, 050 522 3203
  • specialforskare Janne Kaltiainen, janne.kaltiainen [at] ttl.fi, 050 476 5980
  • forskningsprofessor Mikko Härmä, mikko.harma [at] ttl.fi, 040 544 2750

Dela innehåll på sociala medier!