Applikationen Riskkalkylator för olycksfall i arbetet

Arbetshälsoinstitutets Riskkalkylator för olycksfall i arbetet är avsedd för bedömning av olycksfallsrisken i samband med arbetsskift i periodarbete och förebyggande av olycksfall i arbetet inom social- och hälsovården.

För vilket ändamål används räknaren?

 • Den avgiftsfria kalkylatorn lämpar sig för allt skiftarbete inom social- och hälsovården förutom jourhavande läkararbete. 
 • Vi rekommenderar att man använder Riskkalkylatorn för olycksfall i arbetet som en del av arbetsplatsens allmänna riskbedömning.
 • Bedömningen av olycksfallsrisken under arbetsskift beaktar längden på arbetsskiftet och de föregående skiftena och deras tidsmässiga placering under dygnet. 
 • Kalkylatorn jämför resultatet från arbetsskiftslistan med medeltalet av Arbetshälsoinstitutets material med över en halv miljon arbetsskift.
 • Bekanta dig med och börja använda Riskkalkylatorn för olycksfall i arbetet! Gå till applikationen

Så här använder du kalkylatorn

 • Du kan mata in en färdig skiftlista i kalkylatorn eller själv registrera de arbetsskift som ska bedömas i Excel-mallen i kalkylatorn.
 • Från skiftplaneringsprogrammet Titania kan du skapa en fil av en skiftlista för kalkylatorn genom att följa CGI:s separata anvisning.
 • I fortsättningen fungerar kalkylatorn också med andra skiftplaneringsprogram.

Riskkalkylatorn ger dig:

 • En tabell över risken för olycksfall i arbetet i alla arbetsskift på skiftlistan. 
 • I tabellen ser du risken för olycksfall i arbetet som färgkoder (grön-gul-orange). 
 • Du får ett sammandrag över risken för olycksfall i arbetet. Det presenteras i förhållande till Arbetshälsoinstitutets insamlade jämförelsematerial.

Kalkylatorn grundar sig på undersökningsresultat som gäller sambandet mellan periodarbete som utförs som skiftarbete och risken för olycksfall i arbetet.

Fråga mer

Henkilökuva Mikko Härmä

Mikko Härmä

E-post
Mikko.Harma [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2729
Olli Haavisto

Olli Haavisto

E-post
olli.haavisto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3226