Psykisk hälsa och anpassning av arbetet

I detta material avses med anpassning av arbete åtgärder som utformar arbetet efter arbetsförmågan. Det finns flera sätt att beskriva utformning av arbete och arbetsuppgifter. Till exempel anpassning av arbete, underlättande av arbete, avpassat arbete och anpassat arbete. Anpassningen av arbetet blir aktuellt då arbetsförmågan hos en anställd är hotad till följd av psykiska störningar eller mildare symtom.
Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssin kuvituskuva.

I detta webbmaterial avses med anpassning av arbete åtgärder som vidtas för att arbetet ska vara anpassat efter arbetsförmågan. Anpassning av arbetet kan till exempel innebära små ändringar som den anställda gör själv, ändringar som görs med stöd av arbetsgivaren eller rehabiliteringsåtgärder.

Du lär dig att dra nytta av arbetsanpassning som ett stöd för psykisk hälsa och psykisk funktionsförmåga. Materialet hjälper dig också att beakta metoder för hur arbetsförmågan kan upprätthållas och utvecklas på arbetsplatsen i situationer där psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan.

Anpassning av arbetet är en del av arbetsplatsens ledningsstrukturer, det vill säga hur arbetsprocesserna planeras och genomförs. Det är inte en separat del från den övriga verksamheten eller ett verktyg som bara tas fram när problem uppdagas.

Du kan studera avsnitten separat eller gå igenom alla avsnitten. Om du vill gå igenom alla avsnitten lönar det sig att dela upp dem och gå igenom 1–2 avsnitt i taget.