Mieli ja työn muokkaus

Tässä materiaalissa työn muokkauksella tarkoitetaan työn sovittamista työkykyä vastaavaksi. Työn ja työtehtävien sovittamisella on monta termiä, kuten työn muokkaus, työn kevennys, sopeutettu työ tai mukautettu työ. Työn muokkaus tulee kyseeseen, kun työntekijän työkyky on uhattuna mielenterveyden häiriön tai lievempien oireiden vuoksi.
Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssin kuvituskuva.

Tässä verkkomateriaalissa työn muokkauksella tarkoitetaan toimia, joilla työ sovitetaan vastaamaan työkykyä. Työn muokkaus voi tarkoittaa esimerkiksi työntekijän itsensä tekemiä pieniä muutoksia, työnantajan tuella tehtäviä muutoksia tai kuntoutustoimenpiteitä.

Opit hyödyntämään työn muokkausta mielenterveyden ja psyykkisen toimintakyvyn tukena. Materiaali auttaa myös huomioimaan työpaikalla ne keinot, joilla ylläpidetään ja kehitetään työkykyä tilanteissa, joissa mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn.

Työn muokkaus on osa työpaikan johtamisen rakenteita eli tapaa, jolla työprosesseja suunnitellaan ja toteutetaan. Se ei ole muusta toiminnasta irrallinen osa tai työkalu, joka kaivetaan esiin vasta ongelmien ilmetessä.

Osioihin voi perehtyä yksittäin tai käydä läpi kaikki osiot. Halutessaan osioiden läpikäymistä kannattaa pilkkoa osiin ja käydä läpi 1-2 osiota kerrallaan.