Hjärnarbete utförs i samarbete

Det är viktigt att komma överens om nya handlingssätt och att testa dem tillsammans. I dag sker hjärnarbete genom samarbete där dina egna handlingar inverkar på hur de andra lyckas i sina arbeten och de andras handlingssätt på hur du lyckas i ditt arbete. Därför är det viktigt att ni tillsammans utvecklar den kognitiva ergonomin och diskuterar olika ärenden även inom expertarbete, kontorsarbete och i allt annat hjärnarbete. Ny praxis bör också testas i praktiken till exempel i 2–4 veckors tid. Endast på så sätt får ni veta om den nya praxisen är till nytta i det egna arbetet och främjar smidigheten i det gemensamma arbetet. Efter testskedet kan ni tillsammans fastställa om ni ska fortsätta på samma sätt eller om ni behöver vidareutveckla på spelreglerna.

Hjärnarbetet förändras fortlöpande i takt med att arbetslokalerna, arbetsredskapen och arbetet förändras. Därför måste ni även utveckla arbetet fortlöpande. Det som fungerade igår fungerar kanske inte idag. Det som fungerar idag fungerar inte nödvändigtvis i morgon.

Kognitiv ergonomi

Med ergonomi avses att arbetet anpassas så att det ur människans perspektiv är smidigt, hälsosamt och säkert. Kognitiv ergonomi fokuserar på den kognitiva dvs. den kunskapsmässiga delen i arbetet, såsom krav på att iaktta, minnas, lära sig, språkliga funktioner och beslutsfattande samt kognitivt belastande arbetsförhållanden. Var och en kan förbättra den kognitiva ergonomin i sitt eget arbete och på så sätt minska onödig belastning av hjärnan och främja smidigheten i arbetet.

Många metoder som främjar god kognitiv ergonomi fungerar dock bättre om de genomförs i hela arbetsgemenskapen. För genomförande av en god kognitiv ergonomi krävs det ofta en bakomliggande organisatorisk ergonomi, där gemensamma avtal ingås och det kunskapsmässiga arbetet görs smidigare med stöd av cheferna. Det är också viktigt att ledningen förbinder sig till ett effektivt och hälsosamt hjärnarbete genom att fastställa de ramar som gör det möjligt.

Hjärnbelastningstest

Vilka av följande situationer är bekanta i ditt arbete? Anteckna nedan vilka situationer som stämmer in på er arbetsplats.

I denna databank presenteras lösningsförslag för alla dessa situationer. Lösningarna har utvecklats och använts på flera arbetsplatser:

Störningar

Avbrott

Informationsöverflöd