Aivotyötä tehdään yhdessä

Uusista toimintatavoista ja kokeiluista on tärkeää sopia yhdessä. Tämän päivän aivotyö on yhteistyötä, jossa oma tekeminen vaikuttaa muiden työhön ja muiden toimintatavat oman työn onnistumiseen. Siksi on olennaista, että myös asiantuntijatyössä, toimistoissa ja kaikessa aivotyössä kognitiivista ergonomiaa vaalitaan yhdessä ja asioista keskustellaan. Uusia toimintatapoja pitää myös kokeilla käytännössä vaikkapa 2-4 viikon ajan. Vain näin voi huomata, onko uudesta toimintatavasta hyötyä omassa työssä ja yhteisen työn sujuvoittamisessa. Kokeilujakson jälkeen voidaan yhdessä todeta, jatketaanko samaan tapaan tai onko syytä muokata pelisääntöä.

Aivotyö muuttuu jatkuvasti työtilojen, työvälineiden ja työn muuttuessa. Siksi työtäkin pitää kehittää jatkuvasti. Se mikä toimi eilen, ei ehkä toimi tänään. Se mikä toimii tänään ei välttämättä toimi enää huomenna.

Kognitiivinen ergonomia

Ergonomia tarkoittaa työn muokkaamista siten, että se on ihmisen kannalta sujuvaa, terveellistä ja turvallista. Kognitiivinen ergonomia keskittyy työn kognitiiviseen eli tiedolliseen puoleen, kuten havaitsemisen, muistamisen, oppimisen, kielellisten toimintojen ja päätöksenteon vaatimuksiin sekä kognitiivisesti kuormittaviin työolosuhteisiin. Jokainen voi parantaa oman työnsä kognitiivista ergonomiaa ja näin vähentää tarpeetonta aivokuormaa ja helpottaa työn sujumista.

Monet hyvän kognitiivisen ergonomian mukaiset käytännöt ovat kuitenkin toimivampia, kun niitä noudattaa koko työyhteisö. Hyvän kognitiivisen ergonomian toteutuminen kaipaakin usein taustalle organisatorista ergonomiaa, jossa yhteisillä sopimuksilla ja esimiesten tuella sujuvoitetaan tiedolla työskentelyä. On myös olennaista, että johto sitoutuu tehokkaaseen ja terveelliseen aivotyöhön varmistamalla puitteet, joissa se on mahdollista.

Aivokuormatesti

Mitkä seuraavista tilanteista ovat tuttuja sinun työssäsi? Merkitse alle mitkä tilanteet pitävät paikkansa teidän työpaikallanne.

Tästä tietopankista löydät useita työpaikoilla kehitettyjä ja käytettyjä ratkaisuehdotuksia kaikkiin näihin tilanteisiin:

Häiriöt

Keskeytykset

Tietotulva