Hur ska vi gå vidare?

I denna databank har vi samlat centrala teman relaterade till kognitiv ergonomi och hjärnarbete. Vilka är dina följande steg i hjärnarbetet? Är det aktuellt att förbättra hjärnarbetet och den kognitiva ergonomin i din arbetsgemenskap? Arbetshälsoinstitutet har stor erfarenhet av att utveckla hjärnarbetet i många olika organisationer och inom olika branscher.

Målet med tjänsterna inom hjärnarbete är att göra hjärnarbetet smidigt, produktivt och hälsofrämjande. Vi producerar tjänster med varierande omfattning inom hjärnarbete. Våra tjänster innefattar föreläsningar, coachning i hjärnarbete för arbetsgemenskaper, chefer och ledningen, agenter i hjärnarbete och skräddarsydda projekt inom hjärnarbete.

Helhetsmässig utveckling av hjärnarbetet

  • IDENTIFIERA: Hur ser situationsbilden ut inom hjärnarbete? Hurudant hjärnarbete är det frågan om? Vad belastar? Vad inspirerar? Situationsbilden kan upprättas med hjälp av koncentrerade enkäter eller mer omfattande utredningar.
  • LÖSNING: Med vilka konkreta metoder kan vi förbättra situationen? Med metoder för gemensam utveckling i workshoppar kommer vi med idéer och utarbetar lösningar för ett smidigare hjärnarbete.
  • TA I BRUK: Med vilka metoder kan de lösningar som har utarbetats i workshopparna implementeras i vardagen? Vi stöder implementeringen och ibruktagandet av praxisen.

Mer information