Om oss

Arbetshälsoinstitutet är en expert inom välbefinnande i arbetet som forskar, betjänar och påverkar. Vårt mål är att göra det finska arbetslivet till världens bästa arbetsliv. Vi utvecklar bra arbetsgemenskap och säkra arbetsmiljöer tillsammans med våra kunder samt stöder arbetstagarnas arbetsförmåga.
henkilö istuu toimistossa ja hymyilee

Vi är Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet undersöker förhållandet mellan arbete och hälsa. Vi producerar tjänster som grundar sig på ny arbetslivsforskning och information för arbetsplatser, beslutsfattare, företagshälsovårdsenheter och andra organisationer som utvecklar välbefinnandet i arbete. 

Vi vet att välbefinnande i arbetet och längre, produktiva arbetskarriärer är tätt förknippade med varandra. En satsning på arbetsförmågan är en investering i produktivitet.

Vi stöder arbetsplatser i att förebygga och eliminera hälsorisker och olägenheter i arbetsmiljön. Vi letar efter konkreta lösningar och gynnar förebyggande av problem.

Vi vet och känner hur finländare som arbetar mår och hurdant stöd de behöver i sitt arbete. Vi förstår de förändringskrafter som påverkar arbetslivet, såsom klimatförändring, befolkningens åldrande och dess mångsidigare karaktär samt nya tekniker och tänkesätt. 

Du kan vända dig till oss i frågor som gäller välbefinnande i arbetet, arbetshälsa, arbetssäkerhet eller förändringar i arbetslivet. Genom att påverka beslutsfattandet och den samhälleliga diskussionen som förs om dessa ämnen deltar Arbetshälsoinstitutet i byggandet av världens bästa arbetsliv i Finland.