Fysikaliska agenser på arbetsplatsen

De vanligaste fysikaliska agenserna är buller, vibrationer och olika icke-joniserande strålning (ultraviolett ljus, elektromagnetiska fält orsakade av olika apparater).
kuvituskuva

Exponering för tillräckligt höga nivåer kan ge omedelbara hälsoeffekter. I allmänhet beror de negativ effekterna på långvarig exponering. Bullerskada är fortfarande den vanligaste yrkessjukdomen i Finland och s.k. vita fingrar till följd av vibrerande handverktyg förekommer fortfarande. Arbete med buller ökar olycksrisken. Fysikaliska agenser kan även vid lägre exponeringsnivåer minska trivsamheten och produktiviteten i arbetet.

För särskilt känsliga grupper av arbetstagare, till exempel de som använder pacemaker, kan vissa elektromagnetiska fält i arbetsmiljön utgöra en omedelbar fara.

Vid riskbedömningen av fysikaliska agenser kan man använda de gränsvärden och riktvärden som fastställs i lagstiftning, mot vilka resultaten av arbetshygieniska mätningar jämförs. Mätningar som används i riskbedömningar kräver ofta specialiserad sakkunskap.

Vår expert

Milja Koponen

Milja Koponen

E-post
milja.koponen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7000

Nyckelord