Exponering för riskfaktorer i arbetsmiljön

I många arbetsuppgifter kan man exponeras för kemiska, biologiska eller fysikaliska riskfaktorer.
kuvituskuva

Exempel på kemiska agenser är ångor och damm från skadliga ämnen. Biologiska agenser är till exempel bakterier, mögel och virus. Fysikaliska agenser omfattar bland annat buller och vibrationer samt värme och kyla. På dessa sidor hittar du information om många olika agenser och instruktioner för hur du hanterar dem. Det finns också en mängd tilläggskällor. 

Exponering för olika riskfaktorer i arbetsmiljön orsakar fortfarande en hög förekomst av yrkessjukdomar. Dessutom kan arbetsrelaterad exponering spela en viktig roll för folksjukdomar, även om de för närvarande inte ersätts som yrkessjukdomar.    

Riskfaktorerna i arbetsmiljön måste identifieras så att en korrekt, lagstadgad riskbedömning kan genomföras på arbetsplatsen. Dessutom bör företagshälsovården känna till agenserna och bedöma deras betydelse för hälsan.    

Nyckelord