kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas-logo.
Tjänster

Asbestanalyser och andra analyser av skadliga ämnen i byggnader

Vi erbjuder mångsidiga tjänster för att definiera asbest och andra skadliga ämnen i byggnader i byggnadsmaterial, luftprover och dammprover.
Vi undersöker asbest också i stenmaterialprover.

Vår tjänst är avsedd för både företag och privatpersoner. Vårt analysurval täcker bl.a. asbest, PAH, PCB, bly, tungmetaller, mineralolja och kvarts.

Känn igen hälsorisker som orsakats av skadliga ämnen

Våra högklassiga analyser hjälper till att känna igen och reda ut nackdelar med och riskfaktorer i byggnadsmaterial. Pålitliga analyser är också grunden för en lyckad asbest- eller annan rivning. 

Byggnadshälsa regleras till exempel i arbetarskyddslagen och i förordningen om bostadshälsa samt i den förnyade asbestlagstiftningen som trädde i kraft år 2016. 

Med hjälp av våra analyser säkerställer du att förhållandena överensstämmer med kraven i lagen.

Att bygga en säker och hälsosam inomhusmiljö kräver pålitliga och kompetenta aktörer

Arbetshälsoinstitutets laboratorieverksamhet är ett ackrediterat testlaboratorium T013 av ackrediteringstjänsten FINAS (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Verksamheten som omfattas av ackrediterat kompetensområde visas på webbsidan www.finas.fi

Dessutom har vårt laboratorium godkännande 2495/961/2008 av Livsmedelsverket att med stöd av bestämmelserna som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994) göra undersökningar avsedda för myndigheter. 

Beställ analyser av asbest och andra skadliga ämnen

Fråga om tjänsterna!

Reima Kämppi

E-post
reima.kamppi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2235

Annika Nurkki

E-post
annika.nurkki [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3108
Tuomi Tapani

Tapani Tuomi

E-post
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2926