Laboratorion työntekijä työskentelee tiekoneella.
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas logo
Tjänster

Asbestanalyser och andra analyser av skadliga ämnen i byggnader

Vi erbjuder mångsidiga tjänster för att definiera asbest och andra skadliga ämnen i byggnader i byggnadsmaterial, luftprover och dammprover.
Vi undersöker asbest också i stenmaterialprover.

Vår tjänst är avsedd för både företag och privatpersoner. Vårt analysurval täcker bl.a. asbest, PAH, PCB, bly, tungmetaller, mineralolja och kvarts.
Ring eller lämna ett meddelande

Helsingfors: 030 474 2964 (kemi, asbest och damm)

Kuopio: 030 474 2262 (mikrobprov)

Laboratorierna är öppna vardagar kl. 9–15

Känn igen hälsorisker som orsakats av skadliga ämnen

Våra högklassiga analyser hjälper till att känna igen och reda ut nackdelar med och riskfaktorer i byggnadsmaterial. Pålitliga analyser är också grunden för en lyckad asbest- eller annan rivning. 

Byggnadshälsa regleras till exempel i arbetarskyddslagen och i förordningen om bostadshälsa samt i den förnyade asbestlagstiftningen som trädde i kraft år 2016. 

Med hjälp av våra analyser säkerställer du att förhållandena överensstämmer med kraven i lagen.

Att bygga en säker och hälsosam inomhusmiljö kräver pålitliga och kompetenta aktörer

Arbetshälsoinstitutets laboratorieverksamhet är ett ackrediterat testlaboratorium T013 av ackrediteringstjänsten FINAS (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Verksamheten som omfattas av ackrediterat kompetensområde visas på webbsidan www.finas.fi

Dessutom har vårt laboratorium godkännande 2495/961/2008 av Livsmedelsverket att med stöd av bestämmelserna som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994) göra undersökningar avsedda för myndigheter. 

Beställ analyser av asbest och andra skadliga ämnen

Du kan beställa analyser via beställningsformuläret, nätbutiken (endast privatpersoner och näringsidkare) eller genom att ringa laboratoriet. Du hittar analysernas prislista, provtagningsinstruktioner och leveranstider nedan.

Beställ analyser och provtagningsutrustning via formuläret eller genom att ringa laboratoriet.

Ladda ner och fyll i beställningsformuläret:

Skicka ifyllt formulär till adressen kemia [at] ttl.fi eller gör din beställning genom att ringa oss på telefonnummer 030 474 2964.

Analysernas prislista:

Asbest och skadliga ämnen prislista 2024

Beställ analyserna i nätbutiken

Om du är privatperson eller näringsidkare kan du behändigt beställa asbestanalyser och analyser av skadliga ämnen i PAH-föreningar i byggnadsmaterial via nätbutiken. 

Fråga våra experter

Behöver du mera information om våra analyser? Våra experter hjälper dig gärna!

Reima Kämppi

special mäthygieniker

Analys av asbestprov, kundtjänst

E-post
reima.kamppi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2235

Annika Nurkki

specialexpert

Analysmetoder

E-post
annika.nurkki [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3108
Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

ledande expert

Dieselsot och kvarts

E-post
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2926
Tiina Rantio

Tiina Rantio

ledande expert

PCB och bly

E-post
tiina.rantio [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2231

Outi Kammonen

expert

PAH-analyser

E-post
outi.kammonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2951
Henkilökuva Jenna Nordström

Jenna Nordström

expert

Fastställande av metaller

E-post
jenna.nordstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2874