Laboratorietjänsternas kontaktuppgifter

Fråga en expert – vi svarar gärna på dina frågor!
Experternas e-postadresser är i formatet: fö[email protected]

Biologisk övervakning

Biologisk övervakning Suzana Abenet 030 474 2195
Organiska analyser Tiina Rantio 030 474 2231
Medicinsk tolkning Tiina Santonen 030 474 2666

 

Asbest och andra skadliga ämnen i byggnader

Asbestanalyser

Analys av prov, kundtjänst Reima Kämppi 030 474 2235
Analys av prov, kundtjänst Elina Leppäniemi 030 474 3244
Analysmetoder Annika Nurkki 030 474 3108

Andra analyser av skadliga ämnen i byggnader

Analysmetoder och andra frågor Tiina Rantio 030 474 2231
Analysmetoder och andra frågor Evgeny Parshintsev 030 474 2198
Analysmetoder och andra frågor Tapani Tuomi 030 474 2926

 

Analyser av inomsluft

Mikrobiologiska analyser

Mikrobiologi, analyser och tolkning Maija Kirsi 030 474 7024
Endotoxin, analyser och tolkning, kvalster i inomhusluften Sirpa Pennanen 030 474 7234
Endotoxin, analyser och tolkning Viivi Ahonen 030 474 7215

Kemikaliska analyser

VOC-analyser Hanna Hovi 030 474 2950
VOC-analyser Susanna Viitasaari 030 474 2464
PAH-analyser Outi Kammonen 030 474 2951
Analyser av aldehyder Urve Jakobson 030 474 2891
PCB, polyklorade bifenyler Tiina Rantio 030 474 2231
PCB, polyklorade bifenyler Outi Grönroos 030 474 3052
Andra analyser av inomhusluft Evgeny Parshintsev 030 474 2198

Damm och asbest

Analyser av prov Reima Kämppi 030 474 2235
Industriella mineralfibrer Elina Leppäniemi 030 474 3244

 

Arbetshygieniska analyser

Kemikaliska och arbetshygieniska analyser

VOC-analyser Hanna Hovi 030 474 2950
PAH-analyser Evgeny Parshintsev 030 474 2198
PAH-analyser Outi Kammonen 030 474 2951
Analyser av anhydrider och ftalater Evgeny Parshintsev 030 474 2198
Analyser av aldehyder Urve Jakobson 030 474 2891
Butadienanalyser Tiina Rantio 030 474 2231
Dikväveoxidanalyser Susanna Viitasaari 030 474 2464
Isocyanatanalyser Katriina Ylinen 030 474 2918
Fastställande av metaller Tapani Tuomi 030 474 2926
Fastställande av metaller Jenna Nordström 030 474 2874
Lösningsmedel och andra flyktiga organiska föreningar Tiina Rantio 030 474 2231
Lösningsmedel och andra flyktiga organiska föreningar Mikael Sutinen 030 474 3171
Halogenerade anestesigaser Tiina Rantio 030 474 2231
PCB, polyklorade bifenyler Tiina Rantio 030 474 2231
PCB, polyklorade bifenyler Outi Grönroos 030 474 3052
Reducerade svavelföreningar Tiina Rantio 030 474 2231

Damm och asbest

Analyser av prov (asbest, sammansättning av damm) Reima Kämppi 030 474 2235
Analyser av prov (kvarts) Marja Laitia 030 474 2909
Analysmetoder (damm och kvarts) Tapani Tuomi 030 474 2926
Analysmetoder (kvarts och oljedimma) Evgeny Parshintsev 030 474 2198

Mikrobiologi

Mikrobiologi, analyser och tolkning Maija Kirsi 030 474 7024
Endotoxin, analyser och tolkning, kvalster i inomhusluften Sirpa Pennanen 030 474 7234
Endotoxin, analyser ock tolkning Viivi Ahonen 030 474 7215