kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas logo
Tjänster

Analyser för biologisk övervakning

Biologisk övervakning (biomonitorering) hjälper dig att reda ut arbetstagarnas exponering för kemikalier. Våra analyser gör det möjligt att utvärdera kemikalieriskerna både på individnivå och enligt arbetsuppgift. Biologisk övervakning mäter helhetsexponeringen och beaktar alla exponeringar: luft, hud och matsmältningskanal.
Kontakta oss

Fråga mer eller be om en prislista. 

Med biologisk övervakning kan du vid sidan av exponering också utreda effektiviteten av skyddet

Med våra högklassiga analyser kan du reda ut: 

  • arbetstagarens exponering för kemikalier
  • den arbetsuppgiftsspecifika exponeringsrisken 
  • behov av skydd och dess effektivitet 

Biologisk övervakning mäter helhetsexponeringen och beaktar alla exponeringar: luft, hud och matsmältningskanal. 

Med hjälp av vårt omfattande analysurval kan du ingripa i arbetsmiljöns kemikalierisker i ett tidigt skede. Biologisk övervakning hjälper dig att vidta arbetarskyddsåtgärder på ett systematiskt och långsiktigt sätt.

Video (på finska): Hur säkerställer du att arbetstagarna inte exponeras när de använder växtskyddsmedel?

En kompetent tolkning ger analyserna ett betydande mervärde

Vi är ett uppskattat expertinstitut för arbetshälsa med hög yrkesetik. Vi har tiotals år av erfarenhet med banbrytande forsknings- och utvecklingsarbete av arbetsmiljöanalyser i Finland. 

Arbetshälsoinstitutets laboratorieverksamhet är ett ackrediterat testlaboratorium T013 av ackrediteringstjänsten FINAS (ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2017).  

Tolkningen av analysresultaten är objektiv och beaktar helheten. Den ämnesspecifika täckningen är bra eftersom vi använder ett omfattande urval av jämförbara inhemska referensvärden. Vi utnyttjar åtgärdsgränser och referensmaterial som grundar sig på hälsobaserade bevis. 

Referensgränserna för icke-exponerade är grundade på resultat som man har fått med samma metoder som vi använder i analysen av prover från biologisk övervakning. 

Vid behov vägleder vi er företagshälsovård i minskandet av och skyddet mot exponering för kemikalier och biologiskt damm.

Beställ analyser för biologisk övervakning

Fråga experterna

Suzane Abenet

Suzana Abenet

produktchef

(tjänster för biologisk övervakning)

E-post
suzana.abenet [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2195
Tiina Rantio

Tiina Rantio

äldre sakkunnig

(organiska analyser)

E-post
tiina.rantio [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2231
Tiina Santonen

Tiina Santonen

forskningsprofessor

(medicinsk tolkning)

E-post
tiina.santonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2666
Henkilökuva Sirpa Pennanen

Sirpa Pennanen

E-post
sirpa.pennanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7234