Työntekijä punnitsee pölynäytettä.
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas logo
Tjänster

Arbetshygieniska analyser

Vi erbjuder kompetens av hög nivå och mångsidiga arbetshygieniska analystjänster. Våra tjänster omfattar luft-, material- och strykprov.

Vår kundorinterade tjänst innehåller en utvärdering av analyser av arbetsrelaterade exponeringar samt stöd förknippat med provtagning och tolkning av resultat.

Vi analyserar bl.a. kemikalier, damm, fibrer, mikrober, kvalster och endotoxiner.
Ring eller lämna ett meddelande

Helsingfors: 030 474 2964 (kemi, asbest och damm)

Kuopio: 030 474 2262 (mikrobprov)

Laboratorierna är öppna vardagar kl. 9–15

Med hjälp av arbetshygieniska analyser utreds exponeringar och utsläpp

Arbetsgivaren har enligt arbetarskyddslagen ansvar för arbetsuppgiftsspecifik riskbedömning på arbetsplatsen.  Med hjälp av arbetshygieniska analyser får man bland annat viktig information för att utvärdera arbetsrelaterade exponeringar. 

Med hjälp av arbetshygieniska analyser kan man utreda bl.a.: 

  • arbetsrelaterad exponering (exponeringens kvalitet och halt) 
  • utsläpp från material och produktionsprocesser (testning av emissioner och värmenedbrytningsprodukter)

Faktorer som orsakar olägenheter och deras samverkan bör bedömas samtidigt.

Vi är en unik expert inom arbetsrelaterade exponeringar i Finland

Vårt omfattande analysutbud innehåller bl.a. följande analyser: aldehyder, anestesigaser, fenol, kresol, syraanhydrider, organiska och oorganiska syror, baser, klor, svaveldioxid, kvävedioxider, PAH, PCB, metaller, aminer, ftalater, isocyanater, reducerade svavelföreningar, lätta kolväten, väteperoxid, lösningsmedel och andra lättflyktiga organiska föreningar. 

Våra metoder grundar sig på arbetshygieniska standarder eller referensmetoder. Vi deltar i internationella jämförelserundor i omfattande grad. När vi utvärderar arbetsrelaterad exponering kan våra resultat jämföras med nationella eller internationella gräns- eller referensvärden.

Som en expert inom arbetshälsa erbjuder vi aktuell information och referensvärden för de arbetsrelaterade agenser som vi fastställt.

Tillförlitlighet och hög kvalitet är utgångspunkterna för vår verksamhet

Våra verksamhet grundar sig på forskningsbaserad kunskap och på pålitliga och fungerande metoder. Vårt laboratorium är 

  • ett ackrediterat testlaboratorium T013 av ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2017[Text Wrapping Break]Verksamheten som omfattas av ackrediterat kompetensområde visas på webbsidan www.finas.fi.  
  • Laboratoriet som fått ett godkännande av Livsmedelsverket 2495/961/2008 med stöd av bestämmelserna som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994) gör undersökningar avsedda för myndigheter.  

Beställ arbetshygieniska analyser

Fråga om tjänster!

Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

produktchef

E-post
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2198
Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

ledande expert

E-post
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2926
Tiina Rantio

Tiina Rantio

ledande expert

E-post
tiina.rantio [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2231
Henkilökuva Maija Kirsi.

Maija Kirsi

Kundansvarig

E-post
maija.kirsi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7024