kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Palvelu

Kemikaalit, kaasut, pölyt – altistumisen torjunta työpaikoilla

Työhygieenisten mittausten ja selvitysten avulla saat tärkeää tietoa kemikaaleille ja pölyille altistumisen tasosta, monipuolisen riskiarvion sekä konkreettisia toimenpidesuosituksia työympäristön kehittämiseksi.

Kemiallisen altistumisen minimointi vähentää työntekijöiden terveydellisiä riskejä ja poissaoloja. Lisäksi viihtyvyys ja työhyvinvointi paranevat.
Kysy lisää tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä, niin jutellaan!

Konkreettiset parannusehdotukset ovat olennainen osa työhygieenisten selvitysten antia

Työhygieenisissä selvityksissä mitataan haitallisten aineiden pitoisuuksia työilmassa, selvitetään työolosuhteita ja arvioidaan työntekijöiden altistumisen tasoa.  

Selvityksen tuloksena työpaikka saa mittaustulokset, asiantuntijan arvion työntekijöiden altistumisesta ja konkreettiset toimenpidesuositukset työympäristön kehittämiseksi.

Työhygieeninen selvitys etenee vaiheittain

Toimimme aina tiiviissä yhteistyössä työsuojeluorganisaation, johdon, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Infograafi esittelee, miten työhygieenisen selvityksen vaiheet etenevät työpaikalla. 1. Asiakkaan yhteydenotto 2. Esiselvitys työolosuhteista tai esikäynti työpaikalla 3. Työsuunnitelma ja tarjous asiakkaalle 4. Selvitys ja mittaukset työpaikalla. 5. Näytteiden ja mittausdatan analysointi 6. Lausunto toimenpide-ehdotuksineen asiakkaalle 7. Tarvittaessa lausunnon ja toimenpide-ehdotusten läpikäynti asiakkaan kanssa 8. Mahdollinen palautetilaisuus työntekijöille.

Asiakasta ei jätetä ongelmien kanssa koskaan yksin. Autamme työpaikkoja onnistumaan kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Meillä on maan pätevimmät työhygieenikot ja monipuolisin taustaverkosto

Työhygieenikkomme ovat erikoistuneita arvioimaan altistumisen tasoa ja työympäristön terveysriskejä. Omassa koulutusohjelmassamme pätevöityvät työhygieenikkomme tuntevat kemikaalilainsäädännön, viranomaismääräykset ja he osaavat toimia työpaikoilla turvallisesti.

Lisäksi eri ammattikuntien edustajista koostuva joukkomme  täydentää toisiaan tekemällä tiivistä yhteistyötä. Taustajoukkoihimme kuuluu muiden muassa toksikologeja, lääkäreitä, mikrobiologeja, suojainasiantuntijoita ja iv-asiantuntijoita.

Teolliset työpaikat ovat osaamisemme ytimessä

Toimeksiantajien joukossa on kaiken kokoisia työpaikkoja eri toimialoilta. Erityisen laajaa käytännön kokemusta meillä on teollisten työpaikkojen altisteista ja torjuntaratkaisuista.

Vuosien mittaan olemme tehneet työpaikkaselvityksiä tuhansilla työpaikoilla.

Työympäristön kehittäminen vaikuttaa myönteisesti myös organisaation imagoon, kilpailukykyyn ja kustannustehokkuuteen.

Vaalimme laatua koko palveluketjussa

Tutkittu tieto on toimintamme perusta. Käytössämme on aina alan uusin tutkimustieto. Olemme myös aktiivisesti mukana kemiallisen työhygienian tutkimushankkeissa ja menetelmäkehityksessä.

Mittalaitteemme ja menetelmämme ovat hyväksyttyjä ja hyviksi todettuja. Seuraamme työilman laatua ja selvitämme päästölähteitä nykyaikaisilla kaasujen ja hiukkasten mittaamiseen soveltuvilla laitteilla.

Työhygieeninen näytteenottomme sekä kaikki keskeiset analyysimme ovat akkreditoituja. Näytteiden analyysit teemme pääosin omassa korkeatasoisessa laboratoriossamme. Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). 

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toimintamme kuvataan Finasin verkkosivuilla.

Lue lisää Finasin verkkosivuilta

Kysy palvelusta!

Mauri Mäkelä

Mauri Mäkelä

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
mauri.makela [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6031
Tuula Liukkonen

Tuula Liukkonen

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tuula.liukkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3208